Behandling af autoimmune sygdomme.


 

Akupunkturs virkemåde


  Sammenligner man blodværdier før og efter stimulation af et akupunkturpunkt, er der flere ting, der falder i øjnene:


  1:

     Der vil altid være punkter med modsat virkning,


  hvilket muliggør regulering af kroppens organer.

 


  2:

     Der vil ligeledes altid fremkomme adskillige ændringer ved stimulation af et enkelt akupunkturpunkt.


  Dette skyldes ifølge kinesisk teori en obligatorisk balance i kroppen. For at opretholde en livsnødvendig balance, må enhver ændring således kompenseres af ændringer andre steder i kroppen. 

   

   Balancen binder således den enkelte patients sygdomme sammen, hvilket medfører mulighed for at behandle flere sygdomme samtidig med en enkelt nål.


  Ubalance er noget man højst ser kortvarigt efter en behandling indtil en ny balance har indstillet sig. En ny balance begynder man først at kunne ane 3 uger efter en behandling. 


  3:

     Der synes ikke at være to punkter med samme virkning på helbredet. Der vil således i praksis være tale om lige så mange forskellige behandlinger som det anvendte antal nåle. De ændringer, man fremkalder ved stimulation af et akupunkturpunkt, er specifikke for det enkelte punkt.


  4:

      Virkningen af en akupunkturbehandling topper først adskillige måneder efter behandlingen, hvorfor akupunktur har karakter af indkodning af information.    


     Akupunkturs potentiale


kan ses i forbindelse med behandling af blandt andet autoimmune sygdomme.


   Autoimmne sygdomme er en stor, og stadig voksende, gruppe af alvorlige sygdomme, som alle skyldes, at kroppens immunsystem på grund af dysfunktion i knoglemarvens stamceller danner antistoffer mod eget væv og organer, såkaldte autoantistoffer. Resulttet er en  betændelsestilstand og fejlfunktion i de angebne væv og organer. 


  Autoimmune sygdomme er arvelige idet der ofte er flere i familien, der har samme autoimmune sygdom.


  Det anslås, at der er ca. 400.000 mennesker i Danmark med disse sygdomme, hvoraf mange er det man kalder multisyge, hvilket vil sige patienter med flere sygdomme. Det er reglen snarere end undtagelsen, at man har flere autoimmune sygdomme samtidig. Hertil kommer en række, ofte alvorlige, fysiske og psykiske følgesygdomme. *****   Den japanske læge Hashimoto beskrev i 1912 som den første en autoimmun sygdom, nemlig betændelse i skjoldbruskkirtlen: thyroiditis, siden benævnt Hashimoto thyroiditis eller bare Hashimoto.  Betændelse i skjoldbruskkirtlen er på verdensplan den hyppigste autoimmune sygom. 


   Thyroiditis Hashimoto indeholder alle de elementer, der er karakteristiske for en autoimmun sygdom og dens behandling med akupunktur og kan derfor tjene som eksempel på behandling også af andre autoimmune sygdomme.


  Antistofferne ved thyroiditis er hyppigst rettet mod det enzym, der katalyserer modningen af stofskiftehormoner. Så udover den betændelsestilstand som antigen-antistofreaktionen giver anledning til, kan kroppen ikke længere opretholde et normalt stofskifte. Stofskiftet falder. Symptomerne på lavt stofskifte

(hypothyreose) er træthed, sløvhed, kuldskærhed, vægtøgning og psykiske problemer.

 

  Thyroiditis disponerer til en række alvorlige følgesygdomme som for eksempel: nye autoimmune sygdomme som leddegigt og psoriasis, lungesygdomme som astma og KOL, nældefeber, tinnitus, helvedesild, æggestoksygdomme, fibromer i livmoderen, endometriose, infertilitet, forhøjet kolesterol og slidgigt.


  Med akupunktur er det muligt at bekæmpe betændelsen i løbet af dage/uger. Når betændelsen er aftaget begynder følgesygdommene at forsvinde. De fleste vil være forsvundet 3-4 måneder efter behandlingen.


  Slutresultatet af en thyroiditis er en delvis død kirtel, hvor den manglende produktion af stofskiftehormon som regel kræver hormon tilført.

 

  Med den rette akupunkturbehandling kan den delvist døde skjoldbruskkirtel ved hypothyreose bringes til at regenerere, hvilket kommer til udtryk ved faldende behov for hormontilskud.   Der skal meget få behandlinger til at helbrede thyroiditis og andre autoimmune sygdomme, i bedste fald er en enkelt behandling tilstrækkeligt. Bedste fald er, at man ikke er påvirket af andre behandlinger. Således vil brug af flere nåle, og således også tidligere akupunktur, påvirke mine muligheder for at få en forudsigelig og dermed optimal virkning, idet der er tale om lige så mange forskellige behandlinger som det anvendte antal nåle.*****


  Konventionel behandling af autoimmune sygdomme går grundlæggende ud på at dæmpe den af antigen-antistofreaktionen fremkaldte betændelsestilstand.

  Dette sker ved hjælp af binyrebarkhormon, metotrexat eller biologiske lægemidler der alle har god virkning på betændelsen, men ikke formår at helbrede sygdommene, da årsagen, antistofproduktionen, fortsætter uændret.


  Anderledes med akupunktur, som har potentialet til at optimere dysfunktionelle stamceller og dermed fjerne årsagen til sygdom.


  Nu kan man godt have mere end én sygdom. Således er det ikke ualmindeligt, at patienter med autoimmun sygdom også har abnorme blodlegemer. Blodlegemer omfatter rødeblodlegemer, der transporterer ilt, hvide blodlegemer, der indgår i immunforsvaret og blodplader, der standser blødning. Blodlegemerne dannes i knoglemarven ved deling af stamceller.

  Hvis akupunktur virkelig kan optimere stamceller må man samtidig forvente en forbedring af for eksempel abnorme blodlegemer som en mulighed.


   


 

  *****


 

   Enhver behandling, der kan vende et sygdomsforløb til at løbe baglæns, må nødvendigvis involvere stamceller, hvis opgave det netop er at holde kroppen sygdomsfri. Akupunkturs mulighed for at behandle knoglemarvssygdomme, herunder autoimmune sygdomme og blodsygdomme, hviler altså på akupunkturs evne til at optimere patienters egne stamceller.


  Stamcellernes fundamentale betydning for vedligeholdelse af helbredet kan også udtrykkes ved: har man en sygdom, må det som regel skyldes, at stamcellerne ikke fungerer optimalt. En effektiv sygdombehandling synes derfor at bestå i optimering af stamcellerne.


  Iøvrigt giver en optimal stamcellebehandling sig til kende ved en meget langvarig virkning - op til flere år - af en enkelt behandling.  

Læge Jens Evaldsen

 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)


dr@jensevaldsen.dk


revideret 20/12 2023