Behandling af autoimmune sygdomme.


 

Akupunkturs virkemåde


  Sammenligner man blodværdier før og efter stimulation af et akupunkturpunkt, er der flere ting, der falder i øjnene:


  1:

     Der vil altid være punkter med modsat virkning.


  hvilket muliggør regulering af kroppens organer og dermed behandling af sygdom.

 


  2:

     Der vil ligeledes altid fremkomme flere ændringer.


  Dette skyldes ifølge Traditionel Akupunktur en obligatorisk balance i kroppen. For at opretholde en livsnødvendig balance, må enhver ændring således kompenseres af ændringer andre steder i kroppen.

 

   Balancen binder således den enkelte patients sygdomme sammen, hvilket medfører mulighed for at behandle flere sygdomme samtidig med en enkelt nål.


  3:

     Der synes ikke at være to punkter med samme virkning på helbredet. De ændringer, man fremkalder ved stimulation af et akupunkturpunkt, er specifikke for det enkelte punkt.


  4:

      Virkningen af en akupunkturbehandling topper først adskillige måneder efter behandlingen, hvorfor akupunktur har karakter af indkodning af information.    


     Akupunkturs potentiale


kan illustreres ved behandling af autoimmune sygdomme.


   Autoimmne sygdomme er en stor, og stadig voksende, gruppe af alvorlige sygdomme, som alle skyldes, at kroppens immunsystem fejlagtigt danner antistoffer mod eget væv og organer, såkaldte autoantistoffer. Resulttet er en  betændelsestilstand og fejlfunktion i de angebne væv og organer. 


  Autoimmune sygdomme er arvelige idet der ofte er flere i familien, der har samme autoimmune sygdom.


  Det anslås, at der er ca. 400.000 mennesker i Danmark med disse sygdomme, hvoraf mange er det man kalder multisyge, hvilket vil sige patienter med flere sygdomme. Det er reglen snarere end undtagelsen, at man har flere autoimmune sygdomme samtidig. Hertil kommer en række, ofte alvorlige, fysiske og psykiske følgesygdomme. 


  Akupunktur er i stand til at helbrede autoimmune sygdomme ved at hindre produktionen af autoantistoffer - og formentlig samtidig fjerne den øgede risiko for kræft, der er forbundet med autoimmune sygdomme.


*****   Den japanske læge Hashimoto beskrev i 1912 som den første en autoimmun sygdom, nemlig betændelse i skjoldbruskkirtlen: thyroiditis, siden benævnt Hashimoto thyroiditis eller bare Hashimoto.  Betændelse i skjoldbruskkirtlen er på verdensplan den hyppigste autoimmune sygom. 


   Thyroiditis Hashimoto indeholder alle de elementer, der er karakteristiske for en autoimmun sygdom og dens behandling med akupunktur og kan derfor tjene som eksempel på behandling også af andre autoimmune sygdomme.


  Antistofferne ved thyroiditis er hyppigst rettet mod det enzym, der katalyserer modningen af stofskiftehormoner. Så udover den betændelsestilstand som antigen-antistofreaktionen giver anledning til, kan kroppen ikke længere opretholde et normalt stofskifte. Stofskiftet falder.

 


  Betændelsen i skjolbruskkirtlen medføfer symptomer som træthed, sløvhed, kuldskærhed og vægtøgning og disponerer til en række alvorlige følgesygdomme, altså sygdomme, der skyldes betændelsen. Det drejer sig hyppigt om seneskedebetændelse, betændelse i led (leddegigt), eksem, lungesygdomme som astma og KOL, infertilitet og spontanaborter som følge dels af lavt Follikel Stimulerende Hormon og endometriose og dels antistoffer mod graviditetsproduktet, øget risiko for udvikling af nye autoimmune sygdomme såsom  leddegigt, nældefeber, cøliaki (gluten intolerance) og vitiligo (pigmentmangel), forhøjet kolesterol som led i udvikling af hjerte-kar sygdomme og depresion. Ofte har disse patienter også slidgigt, der behandlingsmæssigt opfører sig som en følgesygdom.


  Med akupunktur er det muligt at bekæmpe betændelsen i løbet af dage/uger. Når betændelsen er aftaget begynder følgesygdommene at forsvinde. De fleste vil være forsvundet 3-4 måneder efter behandlingen.


  Slutresultatet af en thyroiditis er en helt død skjoldbruskkirtel: myxødem eller en delvis død kirtel: hypothyreose. Førstnævnte er livstruende og krævet altid tilskud af stofskiftehormon. Sidstnævn kræver ofte supplerende hormontilskud. 

 

  Med den rette akupunkturbehandling kan den delvist døde skjoldbruskkirtel ved hypothyreose bringes til at regenerere, hvilket kommer til udtryk ved faldende behov for hormontilskud.
   Der skal meget få behandlinger til at helbrede thyroiditis - i bedste fald er en enkelt tilstrækkelig. Bedste fald er, at man ikke er påvirket af andre behandlinger. *****


  Behandlingen af autoimmune sygdomme går altså grundlæggende ud på at dæmpe den af antigen-antistofreaktionen fremkaldte betændelsestilstand.

  Konventionelt sker dette ved hjælp af binyrebark hormon, metotrexat eller biologiske lægemidler der alle har god virkning på betændelsen men ikke formår at helbrede sygdommene, da årsagen, antistofproduktionen, fortsætter uændret.


  Med akupunktur er det muligt at blokere produktionen af autoantistoffer samtidig med fjernelse af den øgede kræftrisiko, der er forbundet med autoimmun sygdom.

 

  Blokering af autoantistofproduktionen foregår altså et skridt længere tilbage i årsagsrækken. Om man har udnyttet denne mulighed vil blandt andet fremgå af reaktionen i følgesygdommene. Kun en optimal akupunktur behandling får følgesygdommene til at forsvinde.
*****   

  Selvom autoimmune sygdomme omfatter så vidt forskellige sygdomme og symptome som for eksempel for lavt  stofskifte: Hashimoto, for højt stofskifte: Basedow, blødende tyktarmsbetændelse: colitis ulcerosa ), hudsygdom: psoriasis), psoriasisgigt, gluten intolerance: cøliaki, nedsat tåre- og spytkirtelfunktion: morbus Sjøgren) og svaghed og træthed i muskler:

myastenia gravis, så er årsagen og dermed behandlingen altså den samme: blokering af den sygelige produktion af autoantistoffer.
*****
   Akupunktur er således, i bedste fald, ikke alene i stand til at standse en sygdomsproces men også at vende udviklingen og, så at sige, få processen til at løbe baglæns, hvilket er baggrunden for at kunne helbrede sygdom og gendanne ødelagte væv og organer.


  

  

  

  

Læge Jens Evaldsen

 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)


dr@jensevaldsen.dk


revideret 12/2 2023