Med akupunktur kan man vende et sygdomsforløb og, så at sige, få en sygdomsproces til at løbe baglæns. 

   

  Sammenligner man en række blodparametre før og efter stimulation af forskellige akupunkturpunkter, er der to ting, der falder i øjnene:


  1:

     Der vil altid være punkter med modsat virkning, hvilket muliggør regulering af kroppens forskellige funktioner. 


  2:

     Der vil ligeledes altid fremkomme flere ændringer ved stimulation af et akupunkturpunkt. Dette skyldes ifølge Traditionel Akupunktur en obligatorisk balance i kroppen. For at opretholde en livsnødvendig balance, må enhver ændring således kompenseres af ændringer andre steder i kroppen. Sådanne kompensatoriske ændringer kan udnyttes til at behandle flere sygdomme samtidig med en enkelt nål - hvilket skaber sammenhæng i den enkeltes sygdomme. 


  3:  

      De ændriger, man fremkader med en akupunkturbehandling, er specifikke for det stimulerede punkt og dermed forudsigelige. Bruger man flere nåle går det ud over forudsigeligheden.


  Udnyttelsen af ovenstående kan illustreres ved behandling af Psoriasis, som er en autoimmun sygdom kombineret med forhøjet LDL-kolesterol.


  Autoimmun vil sige at kroppen, på grund af forhøjet immunforsvar, angriber sig selv. Ved psoriasis angribes knoglemarven med forstyrrelse i modningen af de hvide blodlegemer til følge. Umodne hvide blodlegemer, der sendes ud i blodet, har ikke anden funktion end at fylde op og fremkalde kløe, som er det vigtigste symptom ved sygdommen. De typiske hudforandringer  har et gulligt skær, der skyldes et forhøjet kolesterolindhold. 


  Der findes et akupunkturpunkt der kan dæmpe immunforsvaret så meget, at knoglemarvens begynder at fungere normalt og samtidig sænke det forhøjede kolesterol. Og det er det punkt, der er absolut bedst til behandling af psoriasis og psoriasisgigt.


  Det tager ca. 4 måneder før man kan se det endelige resultat af en akupunkturbehandling.


  Det er ikke akupunktur, der virker langsomt, men kroppens reaktion på behandlingen, der tager tid.


  Forsøg på at accelerere forløbet ved gentagne behandlinger, synes ikke at have yderligere positiv virkning på længere sigt - snarere tværtimod.


 Overbehandling kan dæmpe immunforsvaret så meget, at man ender i den modsatte grøft med for lavt immunforsvar og dermed med øget infektionsrisiko.

  Overbehandling vil desuden altid øge risikoen for, at de uundgåelige kompensatoriske ændringer vil udvikle sig til egentlige bivirkninger.


  En gentagelse af behandling er derfor først nødvendig, når virkningen på relevante blodprøveraf er aftagende. På denne måde får kroppen lov at arbejde i eget tempo og undgår dermed bivirkninger. I bedste fald kan en enkelt behandling være tilstrækkelig til at opnå helbredelse.


  Ovennævnte muligheder og risici gælder også behandling af andre autuimmune sygdomme, hvoraf der iøvrigt eksisterer mange.

 

  For mig går akupunktur følgelig ud på, i tråd med Klassisk Akupunktur, at finde det punkt, der kan normalisere flest mulige blodparametre og dermed forbedre helbredet.


  


 

  

Læge  Jens Evaldsen


 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)


dr@jensevaldsen.dk