Diabetiske Følgesygdomme,  P.C.O.S.  og  Psoriasis


behandlet med


AkupunkturLæge Jens Evaldsen

 

Et studie i kroppens evne til at helbrede sig selv.

 

***


Diabetiske Følgesygdomme, der er senkomplikationer til Sukkersyge, omfatter en række alvorlige sygdomme, der har stor betydning for livskvalitet og levealder.

 

 

 Diabetes Mellitus er den medicinske betegnelse for Sukkersyge. Ordet stammer fra græsk og kan oversættes til "sød urin".    Man stillede simpelthen diagnosen ved at smage på patientens urin. Var den sød, havde patienten Sukkersyge.

 

  I dag stilles diagnosen ved en blodprøve enten som fasteblodsukker eller middelblodsukker. Det sidste angiver det gennemsnitlige blodsukker for de seneste 3 måneder og er specielt velegnet til at følge behandlingen

 

  Sukker - glucose - er et livsnødvendigt brændstof for kroppens celler. Det optages fra maden i tarmene og føres med blodet rundt i kroppen til alle organer.

 

  Hormonet Insulin er nødvendig for at transportere sukkeret fra blodet ind i cellerne og dermed skabe energi.

 

  Man skelner mellem type 1 og type 2 Sukkersyge.

 

  Type 1 skyldes manglende produktion af Insulin i bugspytkirtlen. Sygdommen er arvelig og optræder derfor hyppigt hos yngre mennesker.


  Type 2 skyldes nedsat følsomhed for Insulin så sukkeret har svært ved at komme ind i cellerne trods normal insulinproduktion (Insulinresistens). Årsagen skyldes en arvelig disposition, idet sygdommen optræder i familier. Overdreven sukkerindtagelse, alkohol, smertestillende medicin og binyrebarkhormon behandlinger kan fremprovokere sygdommen.

 

  Resultatet er i alle tilfælde ophobning af sukker i blodet.

 

  Behandlingen er tilførsel udefra af Insulin ved type 1 og medicin, der øger følsomheden for Insulin ved type 2 ( for eksempel Meformin)

 

  Forhøjet blodsukker manifesterer sig ved øget tørst, hyppig vandladning, træthed og føleforstyrrelser på benene samt sår, der ikke vil hele.

 

  80% af sukkersygepatienterne tilhører type 2. Denne type er i vækst.


  Patienter med langvarig type 2 Diabetes ender ofte med behov for Insulin.

 

  Type 2 kan behandles med akupunktur såfremt diætetisk behandling ikke er tilstrækkeligt. 

  Det farligste ved Sukkersyge er Følgesygdommene, dels som forsnævring af de store blodkar (Åreforkalkning) med tendens til blodpropper og gangbesvær dels som problemer med de små blodkar, der medfører: Øjensygdomme ( grå stær, Retinopati og blødninger), Nyresygdomme (Nefropati): Utætte Nyrer med tab af protein og nyresvigt), Nervebetændelse (Neuropati) som kan forårsage meget forskellige symptomer såsom følelsesløse fødder, smerter i arme og ben, sårdannelse, svimmelhed og opkast. Ledsymptomer, Frossen Skulder og Kuskefingre. Og sjældnere Kræft i bugspytkirtel, lever og endetarm.


 

  Udviklingen af disse Følgesygdomme kan langt hen ad vejen udskydes, men ikke forhindres, selvom blodsukkeret holdes indenfor normalområdet. Det er derfor næppe blodets indhold af sukker alene, der er ansvarlig for udviklingen af Følgesygdommene - nok snarere den arvelige disposition. Denne antagelse støttes af, at en Frossen Skulder ofte optræder hos patienter med normalt blodsukker, men som senere udvikler Sukkersyge.


 Er Følgesygdommene først opstået er behandlingsmulighederne med konventionel behandling  begrænsede.

 

 

  Anderledes med akupunktur, som kan gøre Følgesygdommene reversible og, så at sige, få sygdomsprocessen til at løbe baglæns  - hvilket, som nævnt, tyder på, at akupunktur kan behandle selve årsagen til Sukkersygen.*  Således en patient i behandling med Metformin for  type 2 Diabetes der havde så højt blodsukker, at hun stod til supplerende behandling med Insulin. Dette ønskede hun ikke under nogen omstændigheder. Efter akupunktur faldt blodsukkeret så meget, at Insulin ikke længere behøvedes.  Hun var desuden ved at miste kørekortet på grund af dårligt syn. Efter nogle måneder begyndte synet at blive bedre og var normaliseret efter 6 måneder. 3 år senere var synet stadig normalt og hun undgik Insulin.


  En midaldrende patient med mangeårig Nervebetændelse ( Neuropati ) i form af smerter i benene og nedsat følesans på fødderne havde sår, der ikke ville hele - og dette trods normalt blodsukker på Metformin. Følesansen blev væsentligt forbedret på 3 behandlinger, smerterne forsvandt og sårene helede i samme tidsrum - nu fire år senere er der ikke opstået nye sår.


  Og  en patient, der henvendte sig med en Frossen Skulder, der er et meget almindelig symptom ved Sukkersyge. Smerterne forsvandt hurtigt på en enkelt behandling og bevægeligheden blev normal. På lidt længere sigt - og stadig efter kun en enkelt behandling - indtrådte en betydelig forbedring af hans Utætte Nyrer med nedsat tab af protein til følge.


  Og endelig en mand på næsten 80 år med mangeårig type 2 Diabetes, havde udviklet så dårligt kredsløb i benene, at han på grund af smerter ofte måtte stå stille før han kunne gå videre. Tilstanden er kendt som "Vindueskiggersyndrom", idet patienterne lader som om de kigger på vinduer, når de, på grund af iltmangel i musklerne, er nødt til at standse op, før de kan gå videre. Han havde så stærke smerter i benene selv  i hvile, at han var kandidat til amputation af benene. Hans problemer var tiltagende trods behandling med Metformin. Efter 3 behandlinger med et halvt års mellemrum var gangdistancen fordoblet og hvilesmerterne aftaget så meget, at hans livskvalitet var væsentig forbedret og den truende amputation afblæst. Samtidig er hans Grå Stær forsvundet og hans forhøjede Kolesterol er faldet væsentligt. Nu 1½ år efter den sidste behandling synes han, at det stadig går fremad. Den negative udvikling er således vendt selvom han ikke kan forvente at blive rask.

 ***   Akupunktur har ry for at virke langsomt, men det er kun tilsyneladende. Sygdomme - og ikke mindst Følgesygdomme - er  lang tid om at udvikle sig og give symptomer, hvorfor det ikke er underligt, at det også tager tid at helbrede dem.  En enkelt behandling kan under optimale omstændigheder være tilstrækkeligt til at nå det ønskede resultat. Behov for gentagelse af en behandling kan blive aktuel, hvis sygdommen har stået på længe eller man har andre alvorlige sygdomme og/ eller får flere forskellige behandlinger. 


  

 ***  *Det kinesiske balancebegreb er en beskrivelse af, hvordan man udnytter "alle tings sammenhæng".


  At der skal være balance i ethvert system er en naturlov.


  Ændres bestanden af een dyreart i naturen, vil det påvirke fødekæden i både op- og nedadgående retning, som så igen vil ændre det omgivende miljø. Omvendt vil ændring af miljøet, for eksempel ved at fælde skovene,  påvirke fødekæden.


  Kineserne fandt en tilsvarende balance i kroppen, blot i mindre målestok. For at opretholde den nødvendige balance, må enhver ændring kompenseres af ændringer andre steder i kroppen. De kompensatoriske ændringer, man således fremkalder med en behandling, vil brede sig og til sidst medinddrage alle kroppens organer.


  At det forholder sig sådan kan man se, hvis man i forbindelse med en akupunkturbehandling løbende følger patienterne med en række blod- og urinprøver. 


  Denne måde at reagere på er typisk for kroppen og ses da også ved andre behandlingsformer.  


  En ny balance tager tid om at indstille sig. Først efter ca. 4 måneder begynder man at kunne se virkningen på helbredet.  


  Og slutresultatet er afhængig af det stimulerede akupunkturpunkt.


 


  Balancen i kroppen medfører en overordnet sammenhæng i den enkelte patients sygdomme og dermed muligheden for at behandle flere sygdomme santidig med en enkelt nål.


  En sygdom vil disponere til udvikling af andre sygdomme. Således har patienter med type 2 diabetes ofte Forhøjet Kolesterol og Lavt Stofskifte som yderligere komplikationer. Med den ovennævnte behandling af Følgesygdommene falder Koleterol og Stofskiftet stiger. Der er altså tale om 3 sygdomme med forskellige årsager, der kan behandles med en enkelt nål, hvorfor det formentlig er årsager til sygdom, der balancerer. Denne formodning støttes af den langvarige virkning  af blot en enkelt behandling.  Tilsvarende muligheder for årsagsbehandling kan man se ved Poly Cystisk Ovarie Syndrom (P.C.O.S.). Syndrom hentyder til optræden af flere sygdomme samtidig. Syndromet har navn efter en arvelig  tendens til dannelse af cyster på æggestokken som led i en hormonforstyrrelse med overvægt af mandlige kønshormoner. Resultatet er ofte barnløshed og tendens til skægvækst og ophør af menstruationer. Hertil kommer Insulinresistens med udvkling af Diabetes, ofte i forbindelse med forhøjer Insulin i blodet. Ofte er der også overvægt. Samtlige sygdomme, der indgår i syndromet, kan også her behandles samtidig med en enkelt nål. Således kan hormonbalancen normaliseres og derved øge muligheden for at blive gravid. Mandlig behåring forsvinder og blodsukkeret normaliseres.


  Psoriasis kan også behandles med akupunktur. Der er tale om en såkaldt auto-immun sygdom d.v.s. en sygdom, hvor kroppen angriber sig selv - i dette tilfælde med dannelse af antistoffer mod de hvide blodlegerme, der resulterer i en oversvømmelse af blodet med umodne hvide blodlegemer, der ikke har anden funktion end at fremkalde betændelse. Sygdommen kan brede sig til led og organer. Også her er der tale om årsagsbehandling, hvilket kan aflæses på normalisering af de hvide blodlegemer. Såvel betændelsen i hud og i led og organer behandles med én og samme behandling.


  Har man flere sygdomme vil der ofte være en primær sygdom og sekundære sygdomme. Kan man behandle årsagen til den primære sygdom vil også de sekundære sygdomme forsvinde.


  Generelt gælder, at jo flere sygdomme man  kan behandle med en enkelt nål jo tættere er man på årsagen til patientens samlede sygdomsbillede.


Yin og Yang begrebet indgår også i teorien bag akupunktur. Begrebet hentyder til modsætninger i alle fænomener. I akupunkturen giver det sig udslag i, at der altid er punkter med modsat virkning, hvilket resulterer i, at en akupunkturbehandling kan få ensygdomsproces til at løbe begge  veje. 


  En sikker behandling bygger på en sikker diagnose.

 

  ***

  


 

  Ovenstående fremstilling er baseret på 212 patienter, der efter akupunkturbehandling løbende er fulgt med blod og urinprøver. Den længste observationstid er 8 år.  En enkelt behandling er tilstrækkeligt til at afdække behandlingsmulighederne. De nødvendige laboratoriesvar kan man finde på  Borger under Sundhed og Min Side.   
  Januar 2019

Læge Jens Evaldsen


 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)

 

dr@jensevaldsen.dk