Behandling af autoimmune sygdomme.


 

Akupunkturs virkemåde


  Sammenligner man blodparametre før og efter stimulation af et akupunkturpunkt, er der flere ting, der falder i øjnene:


  1:

     Der vil altid være punkter med modsat virkning.


  2:

     Der vil ligeledes altid fremkomme flere ændringer ved stimulation af et akupunkturpunkt.

  Dette skyldes ifølge Traditionel Akupunktur en obligatorisk balance i kroppen. For at opretholde en livsnødvendig balance, må enhver ændring således kompenseres af ændringer andre steder i kroppen. Sådanne kompensatoriske ændringer kan udnyttes til at behandle flere sygdomme samtidig med en enkelt nål, men kan også være udgangspunkt for bivirkninger.


  3:

     De ændringer, man fremkalder ved stimulation af et akupunkturpunkt, er specifikke for det enkelte punkt. Der synes ikke at være 2 punkter med samme virkning på helbredet.


     Akupunkturs potentiale


kan illustreres ved behandling af autoimmune sygdomme.


   Autoimmne sygdomme er en stor, og stadig voksende, gruppe af alvorlige sygdomme, som alle skyldes, at kroppen danner antistoffer mod forskellige væv og organer og dermed fremkalder betændelse og funktionsforstyrrelser. 


  Det anslås, at der er ca. 400.000 mennesker i Danmark med disse sygdomme, hvoraf mange er det man kalder multisyge, hvilket vil sige patienter med flere sygdomme. Det er reglen snarere end undtagelsen, at man har flere autoimmune sygdomme samtidig. Hertil kommer en række, ofte alvorlige, fysiske og psykiske følgesygdomme.    Den japanske læge Hashimoto beskrev i 1912 som den første en autoimmun sygdom, nemlig betændelse i skjoldbruskkirtlen: thyroiditis, siden benævnt Hashimoto thyroiditis eller bare Hashimoto.  Betændelse i skjoldbruskkirtlen er på verdensplan den hyppigste autoimmune sygom. 


   Thyroiditis Hashimoto indeholder alle de elementer, der er karakteristiske for en autoimmun sygdom og dens behandling med akupunktur og kan derfor tjene som eksempel på behandling også af andre autoimmune sygdomme.

 

  Skjoldbruskkirtlen, der sidder på forsiden af halsen, producerer de livsnødvendige stofskiftehormoner T3 og T4, der styrer forbrændingn i hver eneste af kroppens celler og derfor er ansvarlig for såvel fysisk som psykisk velbefindende.   Produktionen af stofskiftehormomerne reguleres fra hypofysen via et andet hormon:  TSH  (ThyroideaStimulerendeHormon), som sørger for at holde stofskiftet inden for normalområdet. Falder produktionen af stofskiftehormoner stiger TSH og falder omvendt ved stigende produktion.


  Normalt ligger TSH mellem 0,4-4,0 (mE/l ). Værdier højere end 4,0 indikerer således for lavt stofskifte: jo højere jo lavere stofskifte. Værdier under 0,4 indikerer for højt stofskifte. Jo lavere jo højere stofskifte.


  Ved Hashimoto er TSH forhøjet og stofskiftet dermed for lavt (hypothyreose).


  TSH bruges til at følge sygdomsudviklingen.

   


  Symptomerne på Hashimoto kan være mange, men oftest træthed, nedsat koncentrationsevne, vægtøgning og smerter i og ømhed af skjoldbruskkirtlen, som kan være forstørret (struma).


  Patienterne har ofte andre autoimmune sygdomme som leddegigt og cøliaki (glutenintolerance) samt

følgesygdomme som depression, infertilitet, endometriose, migræne og forhøjet kolesterol.


  Slutresultatet af betændelse i skjoldbruskkirtlen er, at kirtlen simpelthen dør (myxødem).


  Vi kan behandle symptomerne ved at tilføre hormoner - men det helbreder ikke sygdommen og løser ikke problemet med samtidig andre autoimmune sygdomme og følgesygdomme.


  Akupunktur kan bremse produktionen af antistoffer så meget, at stofskiftet  normaliseres og kirtlen tilsyneladende regenererer. Samtidig bedres / forsvinder følgesygdommene.


  Akupunktur formår således at vende sygdomsprocessen med helbredelse som mulighed.


   Der skal meget få behandlinger til at helbrede thyroiditis - i bedste fald er en enkelt tilstrækkelig. Bedste fald er, at man ikke er påvirket af andre behandlinger. 


  Følger man patienterne med blodprøver vil man se, at virkningen af en akupunkturbehandling først stabiliserer sig ca. 4 måneder efter behandling, på hvilket tidspunkt en ny balance har indstillet sig.


  Akupunktur har således karakter af indkodning af information.


*****


     For højt stofskifte, ofte benævnt Basedow eller Graves disease, kan behandles med nøjagtig samme behandlig, der bruges til behandling af lavt stofskifte. At to modsatte sygdomme kan behandles med samme behandling skyldes de har fælles årsag: nedsat produktion af antistoffer. At det forholder sig sådan bekræftes ved behandling af andre autoimmune sygdomme som colitis ulcerosa, leddegigt, psoriasis, morbus Sjøgren, diabetes type 1, myastenia gravis og autoimmun leverbetændelse, der alle har samme behandlingsmulighed, som ovenfor beskrevet.

  Dette åbner mulighed for at behandle flere autoimmune sygdomme samtidig. 


  

   Akupunktur er således, i bedste fald, ikke alene i stand til at standse en sygdomsproces men også at vende udviklingen og, så at sige, få processen til at løbe baglæns med helbredelse som mulighed.  

 

  

Læge Jens Evaldsen

 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)


dr@jensevaldsen.dk


revideret 12/2 2023d