opdateret 13/11 2022


   

  Sammenligner man blodparametre før og efter stimulation af et akupunkturpunkt, er der flere ting, der falder i øjnene:


  1:

     Der vil altid være punkter med modsat virkning.


  2:

     Der vil ligeledes altid fremkomme flere ændringer ved stimulation af et akupunkturpunkt.

  Dette skyldes ifølge Traditionel Akupunktur en obligatorisk balance i kroppen. For at opretholde en livsnødvendig balance, må enhver ændring således kompenseres af ændringer andre steder i kroppen. Sådanne kompensatoriske ændringer kan udnyttes til at behandle flere sygdomme samtidig med en enkelt nål.


  3:

     De ændringer, man fremkalder ved stimulation af et akupunkturpunkt, er specifikke for det enkelte punkt. Der synes ikke at være 2 punkter med samme virkning på helbredet.


     Akupunkturs potentiale illustreret ved behandling af autoimmune sygdomme.


   Autoimmne sygdomme er en stor,og stadig stigende, gruppe af alvorlige sygdomme, som alle skyldes, at kroppen danner antistoffer mod forskellige væv og organer. Resultatet er en betændelsesreaktion i de angrebne områder.   


   Den japanske læge Hashimoto beskrev i 1912 som den første en autoimmun sygdom, nemlig betændelse i skjoldbruskkirtlen: thyreoiditis, siden benævnt Hashimoto thyreoiditis eller bare Hashimoto.  Betændelse i skjoldbruskkirtlen er på verdensplan den hyppigste autoimmune sygom. 


   Thyreoiditis Hashimoto indeholder alle de elementer, der er karakteristiske for en autoimmun sygdom og kan derfor tjene som eksempel på behandling også af andre autoimmune sygdomme.

 

  Skjoldbruskkirtlen, der sidder på forsiden af halsen, producerer de livsnødvendige stofskiftehormoner T3 og T4, der styrer forbrændingn i hver eneste af kroppens celler og derfor er ansvarlig for såvel fysisk som psykisk velbefindende.   Produktionen af stofskiftehormomerne reguleres fra hypofysen via et andet hormon:  TSH  (ThyreoideaStimulerendeHormon), som sørger for at holde stofskiftet inden for normalområdet. Falder produktionen af stofskiftehormoner stiger TSH og falder omvendt ved stigende produktion.


  Normalt ligger TSH mellem 0,4-4,0 (mE/l ). Værdier højere end 4,0 indikerer således for lavt stofskifte: jo højere jo lavere stofskifte. Værdier under 0,4 indikerer for højt stofskifte. Jo lavere jo højere stofskifte.


  TSH måles ved almindeligt helbredstjek og bruges også til at følge behandling.


   Ved Hashimoto fører antistofferne til svind af kirtelvæv i skjoldmed med faldende produktion af stofkiftehormomerne til følge, hvilket udløser stigende og ofte mget forhøjet TSH.


  Symptomerne på Hashimoto kan være mange men oftest træthed, struma, depression og ændret hjertefunktion.  


   For lavt stofskifte: hypothyreose og myxødem skyldes i 85% af tilfældene Hashimoto

   

  Hashimoto er forbundet med øget risiko for at udvikle  følgesygdomme som for eksempel andre autoimmune sygdomme som leddegigt,diabetes,psoriasis og cøliaki ( glutenintolerense) samt hormonforstyrrelse som uregelmæssige menstruationer, infertilitet , muskelknuder i livmoderen og celleforandringer på livmoderhalsen og forhøjet kolesterol som led i udviklingen af hjerte-kar sygdommeme.

  

  

   Hashimoto kan behandles med akupunktur, idet behandlingen blokerer produktionen af antistoffer så meget, at  TSH normaliseres og følgesygdommene neutraliseres.   Der skal meget få behandlinger til at helbrede thyreoiditis - i bedste fald er en enkelt tilstrækkelig. Bedste fald er, at man ikke er påvirket af andre behandlinger.


  Man bliver ikke rask natten over. Selvom en mærkbar forbedring kan registreres ret hurtig efter behandling tager det som regel flere måneder at opnå normalisering af blodprøver. 


  En patient kan have flere autoimmune sygdomme, hvilket snarere er reglen end undtagelsen. Det er nu muligt at behandle flere autoimmune sygdomme samtidig med en enkelt nål, da årsagen er den samme: nemlig dannelse af antistoffer. 


   Alle autoimmune sygdomme som for eksempel for højt stofskifte ( Basedow / Graves Desease), psoiasis, leddegigt, colitis ulcerosa, morbus Sjøgren, autoimmun hepatitis ( ikke smitsom leverbetændelse) og myasthenia gravis, har følgesygdomme. Også her er en optimal behandling karakteriseret ved at behandle såvel den autoimmune sygdom som dens følgesygdomme samtidig med en enkelt nål.


 Det, der er sagt om behandling af autoimmune sygdomme, kan udvides til at omfatte alle behandling med akupunktur:

  Enhver sygdom har som regel flere symptomer. At behandle et enkelt symptom kan næppe helbrede en sygdom - hertil kræves, at mam kan behandle alle symptomer med en enkelt nål.


  Brug af flere nåle udløser lige så mange forskellige behandlinger som det anvendte antal nåle, hvilket ikke alene er unødvendigt men også kan medføre uforudsigelige virkninger.


  

   Akupunktur er således, i bedste fald, ikke alene i stand til at standse en sygdomsproces men også at vende udviklingen og, så at sige, få processen til at løbe baglæns med helbredelse som mulighed.


Denne evne til at vende en sygdomsproces synes også at gælde aldersbetingede, degenerative forandringer.

  

 

  

Læge Jens Evadsen

 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)


dr@jensevaldsen.dk