Diabetes,  PCOS, Infertilitet  og  Psoriasis


behandlet med


Akupunktur


Læge Jens Evaldsen


Eksempler på muligheden for årsagsbehandling


 

 Diabetes - Sukkersyge

 

  Sukker - glucose - er et livsnødvendigt brændstof for kroppens celler. Det optages fra maden i tarmene og føres med blodet rundt i kroppen til alle organer.

 

  Hormonet Insulin er nødvendig for at transportere sukkeret fra blodet ind i cellerne og dermed skabe energi.

 

  Man skelner mellem type 1 og type 2 Sukkersyge.

 

  Type 1 skyldes manglende produktion af Insulin i bugspytkirtlen.


  Type 2 har normal insulinproduktion men følsomheden for Insulin er nedsat hvorfor sukkeret har svært ved at komme ind i cellerne (insulinresistens). trods normal insulinproduktion (Insulinresistens). 

 

  Resultatet er i begge tilfælde ophobning af sukker i blodet.

 

  

 

  Forhøjet blodsukker manifesterer sig ved øget tørst, hyppig vandladning, træthed og føleforstyrrelser på benene samt sår, der ikke vil hele.

 

 

  Type 2 kan behandles med akupunktur ved at øge følsomheden for Insulin. 

  Det farligste ved Sukkersyge er Følgesygdommene, dels som forsnævring af de store blodkar (Åreforkalkning) med tendens til blodpropper og gangbesvær dels som problemer med de små blodkar, der medfører: Øjensygdomme ( grå stær, Retinopati og blødninger), Nyresygdomme (Nefropati): Utætte Nyrer med tab af protein og nyresvigt), Nervebetændelse (Neuropati) som vi oftest forbinder med smerter i benene men som også kan give smerter overalt på kroppen, i arme og ansigt samt hovedpine. Ledsymptomer, Frossen Skulder og Kuskefingre. Og sjældnere Kræft i bugspytkirtel, lever og endetarm.


 

  Udviklingen af disse Følgesygdomme kan langt hen ad vejen udskydes, men ikke forhindres, ved at holde blodsukkeret  indenfor normalområdet. Det er derfor næppe blodets indhold af sukker alene, der er ansvarlig for udviklingen af Følgesygdommene - nok snarere den arvelige disposition til sygdommen.


 Er Følgesygdommene først opstået er behandlingsmulighederne med konventionel behandling  begrænsede.

 

 

  Anderledes med akupunktur, som kan gøre Følgesygdommene reversible og, så at sige, få sygdomsprocessen til at løbe baglæns  - hvilket, som nævnt, tyder på, at akupunktur kan behandle selve årsagen til Sukkersygen.*  Således en patient i behandling med Metformin for  type 2 Diabetes der havde så højt blodsukker, at hun stod til supplerende behandling med Insulin. Dette ønskede hun ikke under nogen omstændigheder. Efter akupunktur faldt blodsukkeret så meget, at Insulin ikke længere behøvedes.  Hun var desuden ved at miste kørekortet på grund af dårligt syn. Efter nogle måneder begyndte synet at blive bedre og var normaliseret efter 6 måneder. 3 år senere var synet stadig normalt og hun undgik Insulin.


  En midaldrende patient med mangeårig Nervebetændelse ( Neuropati ) i form af smerter i benene og nedsat følesans på fødderne havde sår, der ikke ville hele - og dette trods normalt blodsukker på Metformin. Følesansen blev væsentligt forbedret på 3 behandlinger, smerterne forsvandt og sårene helede i samme tidsrum - nu fire år senere er der ikke opstået nye sår.


  Og  en patient, der henvendte sig med en Frossen Skulder, der er et meget almindelig symptom ved Sukkersyge. Smerterne forsvandt hurtigt på en enkelt behandling og bevægeligheden blev normal. På lidt længere sigt - og stadig efter kun en enkelt behandling - indtrådte en betydelig forbedring af hans Utætte Nyrer med nedsat tab af protein til følge.


  Og endelig en mand på næsten 80 år med mangeårig type 2 Diabetes, havde udviklet så dårligt kredsløb i benene, at han på grund af smerter ofte måtte stå stille før han kunne gå videre. Tilstanden er kendt som "Vindueskiggersyndrom", idet patienterne lader som om de kigger på vinduer, når de, på grund af iltmangel i musklerne, er nødt til at standse op, før de kan gå videre. Han havde så stærke smerter i benene selv  i hvile, at han var kandidat til amputation af benene. Hans problemer var tiltagende trods behandling med Metformin. Efter 3 behandlinger med et halvt års mellemrum var gangdistancen fordoblet og hvilesmerterne aftaget så meget, at hans livskvalitet var væsentig forbedret og den truende amputation afblæst. Samtidig er hans Grå Stær forsvundet og hans forhøjede Kolesterol er faldet væsentligt. Nu 1½ år efter den sidste behandling synes han, at det stadig går fremad. Den negative udvikling er således vendt selvom han ikke kan forvente at blive rask.

 
   At der er tale om årsagsbehandling støttes af, at en enkelt behandling i bedste fald kan være tilstrækkeligt til at nå det ønskede resultat.   ***


  

   *Det kinesiske balancebegreb:


  At der skal være balance i ethvert system er en naturlov.


  Ændres bestanden af een dyreart i naturen, vil det påvirke fødekæden i både op- og nedadgående retning, som så igen vil ændre det omgivende miljø. På samme måde vil ændring af miljøet, for eksempel ved at fælde skovene,  påvirke fødekæden.


  Kineserne så en tilsvarende balance i kroppen. For at opretholde den nødvendige balance, må enhver ændring kompenseres af ændringer andre steder i kroppen. Disse ændringer vil brede sig og til sidst medinddrage flere af kroppens organer. På blodprøver kan man se, at stimulation af et akupunkturpunkt altid vil påvirke flere organer.

 


  At der altid er balance i systemet medfører en overordnet sammenhæng i den enkelte patients sygdomme - selv sygdomme med forskellige årsager.


  Denne sammenhæng giver mulighed for, med en enkelt nål, at behandle flere sygdomme samtidig.


  Det er ikke kun sygdom, der indgår i balancen men også normale funktioner, der i værste fald kan udvikle sig til egentlige bivirkninger i form af nye sygdomme. Denne risiko minimeres ved at udnytte balancen optimalt og samtidig undgå overbehandling ved at lade kroppen arbejde i sit eget tempo.

                 

***

  


   Poly Cystisk Ovarie Syndrom (PCOS). Diagnosen hentyder til cystedannelse på æggestokkene, som kan medføre smerter i underlivet. Betegnelsen  Syndrom hentyder til optræden af flere sygdomme samtidig. Disse patienter har, udover cysteannelsen, overvægt af mandlige kønshormoner med deraf følgende maskuline træk såsom skægvækst. De har desuden øget tendens til type 2 diabetes og ofte øget Insulin i blodet, hvilket medfører manglende mæthedsfølelse og dermed ovespisning. Stofskiftet er ofte i underkanten. Ved sværere tilfælde er ufrivillig barnløshed et problem. Med en enkelt nål kan man reducere cystedannelsen, normalisere blodsukkeret, øge stofskiftet og forbedre muligheden for at blive gravid.


 En anden årsag til Infertilitet kan være nedsat produktion af hormonet FSH, der stimulerer modningen af æggene.  Produktionen af dette hormon kan øges med akupunktur.


 En tredie årsag til Ufrivillig Barnløshed kan være et overaktivt immunforsvar, ofte med tendens til Autoimmune Sygdomme, det vil sige sygdomme, hvor kroppen angriber sig selv ved at danne antistoffer mod eget væv. Således kan ufrivillig barnløshed optræde sammen med sygdomme i Skjoldbruskkirtlen i form af For Højt Stofskifte (Basedow) og betændelse i kirtlen (Hashimoto) samt Leddegigt. Sammenhængen mellem barnløshed og disse sygdomme  fremgår af, at de alle kan behandles samtidig med en enkelt nål.

  Behandlingen vil yderligere nedsætte risikoen for abort.


  Der er altså 3 forskellige muligheder for at behandle infertilitet.


   Psoriasis er en Autoimmun Sygdom, hvor kroppen danner antistoffer mod de hvide blodlegeme, hvilket resulterer i en oversvømmelse af blodet med umodne hvide blodlegemer, der ikke har anden funktion end at fremkalde betændelse. Betændelsen i huden giver anledning til kløe og de typiske hudforandringer. Sygdommen kan brede sig til led og organer. Behandling med akupunktur dæmper den auto-immune reaktion og giver dermed mulighed for at behandle hud-, led- og organsymptomerne samtidig med samme behandling.


   Lavt Stofskifte og Colitis Ulcerosa er eksempler på andre Autoimmune Sygdomme, der kan behandles samtidig med behandlingen af Psoriasis.***

 

 

  De ændringer, man fremkalde ved en akupunkturbehandling er forudsigelige men kun så længe, man nøjes med at bruge en enkelt nål. Bruger man flere nåle, vil der være tale om lige  så mange forskellige behandlinger som det anvendte antal nåle, hvilket går ud over forudsigeligheden og dermed sikkerheden.  Yin og Yang hentyder til, at ethvert begreb og ethvert fænomen har sin egen modsætning. Dette er, lige som den obligatoriske balance,en naturlov. Tænk bare på, at man i Universet leder efter antistof alene ud fra, at der nødvendigvis må være det nodsatte af stof.

  I akupunkturen komme dette til udtryk i, at der altid er punkter med modsat virkning, hvilket muliggør regulering af den enkelte funktion men også indebærer, at man kan få en sygdomsproces til at løbe begge veje.


  


  

***

  


 

  At akupunktur i bedste fald er årsagsbehandling bekræftes af, at helbredelse er en mulighed, hvis helbredelse defineres som stadig værende rask fem år efter behandling.


***


  Ovenstående fremstilling er baseret på 212 patienter, der efter akupunkturbehandling løbende er fulgt med blod- og urinprøver. Alle patienterne er kun stukket i et enkelt punkt.

 Den længste observationstid er 8 år.


      

  Januar 2019

Læge Jens Evaldsen


 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)

 

dr@jensevaldsen.dk