Med akupunktur kan man vende et sygdomsforløb og, så at sige, få sygdomsprocessen til at løbe baglæns. 

   

  Sammenligner man en række blodparametre før og efter stimulation af forskellige akupunkturpunkter, er der to ting, der falder i øjnene:


  1:

     Der vil altid være punkter med modsat virkning, hvilket muliggør regulering af kroppens forskellige funktioner. Det betyder, at man både kan normalisere en abnorm funktion og gøre en normal funktion abnorm. Det sidste er baggrunden for udvikling af bivirkninger.


  2:

     Der vil ligeledes altid fremkomme flere ændringer ved stimulation af et enkelt akupunkturpunkt. Dette skyldes ifølge Traditionel Akupunktur en obligatorisk balance i kroppen. For at opretholde en livsnødvendig balance, må enhver ændring således kompenseres af ændringer andre steder i kroppen. Sådanne kompensatoriske ændringer kan udnyttes til at behandle flere sygdomme samtidig med en enkelt nål - hvilket skaber sammenhæng i den enkeltes sygdomme. Alternativt kan ændringerne udvikle sig til symptomgivende bivirkninger i form af nye sygdomme.  


  3:  

      De ændriger, man fremkader med en akupunkturbehandling, er specifikke for det stimulerede punkt.
  Det tager ca. 4 måneder for en ny balance at indstille sig og herefter kan man oven i købet forvente yderligere forbedringer de følgende måneder, hvilket tillader at definere en akupunkturbehandling som indkodning af information.


  Akupunkturs potentiale kan illustreres ved behandling af diabetiske følgesygdomme, som blandt andet består af øjensygdomme (retinopati), nervesygdomme (neuropati), nyresygdomme (nefropat) og hjertekarsygdomme hos patienter med type 2 diabetes

  


  Alle sukkersygepatienter vil på et eller ander tidspunkt få en eller flere af disse følgesygdomme. Man kan udsætte og formindske udviklingen af dem ved at føre et fornuftigt liv, men helt undgå dem kan man altså ikke.        Udviklingen går kun én vej, nemlig ned ad bakke. 


  En sukkersygepatient kan altså have flere og i værste fald alle ovennævnte følgesygdomme, hvilket tyder på en fælles årsag. At det forholder sig sådan bekræftes ved, at man kan behandle alle følgesygdomme samtidig med en enkelt nål. Det er derfor muligt, at man kan bruge ændringer i nyrefunktionen som markør for udviklingen i følgesygdommene


  • Nyrernes udskillelse af affaldsstoffer kan være nedsat med forhøjet kreatinin i blodet  
  •  nyrerne kan blive utætte med tab af albumin og dermed faldende albumin i blodet med deraf følgende væskeophobning i koppen. I værste fald kan slutresultatet være nyresvigt.

 

  Følgesygdomme er lang tid om at udvikle sig, hvorfor det ikke overraskende tager tid at behandle dem. Ikke desto mindre er en enkelt behandling tilstrækkeligt til en forbedring af nyrefunktionen  på op til 35%. Tilsvarende forbedring ses ved eventuelle samtidige øvrige følgesygdomme.


  Det er ikke akupunktur, der virker langsomt, men kroppens reaktion på behandlingen, der tager tid.


  Forsøg på at accelerere forløbet ved gentagne behandlinger, synes ikke at have yderligere positiv virkning på længere sigt - snarere tværtimod.


  En gentagelse er først nødvendig, når virkningen af den foregående behandling ikke længere er tiltagende. På denne måde får kroppen lov at arbejde i eget tempo og undgår dermed bivirkninger.

 

  For mig går akupunktur følgelig ud på, i tråd med Klassisk Akupunktur, at finde det punkt, der kan normalisere flest mulige blodparametre og dermed forbedre helbredet.


  


 

  

Læge  Jens Evaldsen


 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)


dr@jensevaldsen.dk