Teori bag Akupunktur:


 Om og hvordan akupunktur virker kan man undersøge ved at sammenligne  blodparametre før og efter behandling. Gør man det vil man se,


  • at der altid fremkaldes flere ændringer ved stimulation af et akupunkturpunkt, hvilket skyldes en obligatoriek balance i kroppen. For at opretholde en livsnødvendig balance må enhver ænding kompenseres af ændringer andre steder i kroppen.


  • at der altid, ifølge yin-yang teorien, er punkter med modsat virkning, hvilket medfører, at man ikke alene kan ændfre en abnorm funktion til en normal men også ændre en normal funktion til en abnorm. Man kan således få en sygdomsproces til at løbe begge veje. Virkning og bivirkning er derfor to sider af samme sag.

     


 Udnyttelse af ovennævnte muligheder kan illustreres ved behandling af sukkersyge og Følgesygdomme.  Diabetes - Sukkersyge

 

  Sukker - glucose - er et livsnødvendigt brændstof for kroppens celler. Det optages fra maden i tarmene og føres med blodet rundt i kroppen til alle organer.

 

  Hormonet Insulin er nødvendig for at transportere sukkeret fra blodet ind i cellerne og dermed skabe energi.

 

  Man skelner mellem type 1 og type 2 Sukkersyge.

 

  Type 1 skyldes manglende produktion af Insulin i bugspytkirtlen.


  Type 2 har normal insulinproduktion, men følsomheden for Insulin er nedsat, hvorfor sukkeret har svært ved at komme ind i cellerne (insulinresistens). 

 

  Resultatet er i begge tilfælde ophobning af sukker i blodet.

 

  

 

  Forhøjet blodsukker må mistænkes ved øget tørst, hyppig vandladning, træthed og føleforstyrrelser på benene samt sår, der ikke vil hele.

 

 

  Type 2 kan behandles med akupunktur ved, tilsyneladende, at øge følsomheden for Insulin.  

  Det farligste ved Sukkersyge er Følgesygdommene, dels som forsnævring af de store blodkar (Åreforkalkning) med tendens til blodpropper og gangbesvær dels som problemer med de små blodkar, der medfører: Øjensygdomme ( grå stær, Retinopati og blødninger), Nyresygdomme (Nefropati): Utætte Nyrer med tab af protein og nyresvigt), Nervebetændelse (Neuropati) som vi oftest forbinder med smerter i benene men som  kan give smerter overalt på kroppen og forstyrrelser i de forskellige organers funktioner: mavetarmproblemer, rejsningsproblemer hos mænd , svimmelhed og forhøjet  blodtryk.  Ledsymptomer,  Frossen Skulder og Kuskefingre. Og sjældnere Kræft i bugspytkirtel, lever og endetarm.


 

  Udviklingen af disse Følgesygdomme kan langt hen ad vejen udskydes, men ikke forhindres, ved at holde blodsukkeret  indenfor normalområdet. Det er derfor næppe blodets indhold af sukker alene, der er ansvarlig for udviklingen af Følgesygdommene, snarere en fælles årsag til både Sukkersyge og Følgesygdomme. I den forbindelse er det interessant, at patienter med Frossen Skulder ofte flere år senere udvikler Sukkersyge.


 Er Følgesygdommene først opstået er behandlingsmulighederne med konventionel behandling  begrænsede.

 

 

  Anderledes med akupunktur, som kan gøre Følgesygdommene reversible og, så at sige, få sygdomsprocessen til at løbe baglæns.  Således en patient med mangeårig type 2 Diabetesi, som hun ikke har taget meget hensyn til i levemåde. Langtidsblodsukkeret stærkt forhøjet, selv på behandling med Metformin, nemlig 12,8 mmol/l ( normalområde: 5,4-7,8). Hun var ved at miste kørekortet på grund af dårligt syn. På 2 behandlinger faldt blodsukkeret beskedne 19%. Men hendes syn blev fundet normalt hos øjenlæge 9 måneder senere. Og det kan ikke forklares alene med det beskedne fald i blodsukkeret. I øvrigt er hun kandidat til Insulintilskud.


  En midaldrende patient med mangeårig Nervebetændelse ( Neuropati ) i form af smerter i benene og nedsat følesans på fødderne havde sår, der ikke ville hele - og dette trods normalt blodsukker på Metformin. Følesansen blev væsentligt forbedret på 3 behandlinger, smerterne forsvandt og sårene helede i samme tidsrum - nu fire år senere er der ikke opstået nye sår.


  Og  en patient, der henvendte sig med en Frossen Skulder, der er et meget almindelig symptom ved Sukkersyge. Smerterne forsvandt hurtigt på en enkelt behandling og bevægeligheden blev normal. På lidt længere sigt indtrådte en betydelig forbedring af hans Utætte Nyrer med nedsat tab af protein til følge. Blodtrykket blev samtidig forbedret og hans svimmelhed forsvandt.


  Og endelig en mand på næsten 80 år med mangeårig type 2 Diabetes, havde udviklet så dårligt kredsløb i benene, at han på grund af smerter ofte måtte stå stille før han kunne gå videre. Tilstanden er kendt som "Vindueskiggersyndrom", idet patienterne lader som om de kigger på vinduer, når de, på grund af iltmangel i musklerne, er nødt til at standse op, før de kan gå videre. Han havde så stærke smerter i benene selv  i hvile, at han var kandidat til amputation af benene. Hans problemer var tiltagende trods behandling med Metformin. Efter 3 behandlinger med et halvt års mellemrum var gangdistancen fordoblet og hvilesmerterne aftaget så meget, at hans livskvalitet var væsentig forbedret og den truende amputation afblæst. Samtidig er hans Grå Stær forsvundet og hans forhøjede Kolesterol er faldet væsentligt. Nu 1½ år efter den sidste behandling synes han, at det stadig går fremad. Den negative udvikling er således vendt selvom han ikke kan forvente at blive rask.


  Selvom Følgesygdommene synes vidt forskellige, har de dog formentlig årsagen tilfælles. Således har den enkelte patient ofte flere Følgesygdomme, som alle kan behandles samtidig med en enkelt nål. 


  Forklaringen på ovenstående muligheder skal ses i lyset af, at den obligatorisk balance i kroppen skaber en sammenhæng i den enkeltes sygdomme.


 

  De fleste sygdomme vil give anledning til abnorme blodværdier, som er typiske for den enkelte sygdom og derfor bruges til at stille en sygdomsdiagnose. Har man flere sygdomme vil antallet af abnorme værdier som regel være øget.

  Generelt gælder, at jo flere abnorme værdier, man kan normalisere des tættere er man på årsagen til det samlede sygdomsbillede og dermed helbredet.


  At udnytte balancen betyder således også, at de fremkaldte ændringer ikke udvikler sig til bivirkninger.


  Stimulation af det ovenfor anvendte akupunkturpunkt vil foruden nedsættelse af Blodsukkeret også sænke Kolesterol og øge Stofskiftet, hvilket er af stor betydning, da sukkersygepatienter ofte har Forhøjet Kolesterol og Lavt Stofskifte som yderligere risikofaktorer.


  En ny balance er ca. 4 måneder om at indstille sig og først på dette tidspunkt kan man begynde at se den endelige virkning af en behandling.


  Virkningen af en behandling holder i gennemsnit 12 måneder og hos nogle endog flere år. Det synes at forholde sig sådan, at jo flere sygdomme, man behandler samtidig, des længere holder virkningen.


  Selv om man ikke kender årsagen til Følgesygdommene, lader de sig behandle  alene ud fra at de indgår i samme balance som andre sygdomme, der kan behandles med akupunktur.


                       

   Januar 2019

Læge Jens Evaldsen


 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)


dr@jensevaldsen.dk