Traditionel Akupunktur

Teori og Praksis

 

Læge Jens Evaldsen

 

Tlf. 22 8241 22 - bedst mellem 8 og 9

 

dr@jensevaldsen.dk

 

 

 

Undersøgelse af akupunkturs virkning sammenholdt med den kinesiske teori.

 

Teorien omfatter Yin/yang, der beskriver behandling af den enkelte sygdom og Balancen, hvad sådan en behandling betyder for helbredet.

 

 

Materiale og metode:

 

Nærværende fremstilling er baseret på 210 patienter, der løbende er fulgt i op til 5 år med blodprøver, omfattende 13 parametre, til fastlæggelse af bloprocent, nyrefunktion, leverfunktion, kolesterol, blodsukker, stofskifte samt kalium og natrium. I alt er der undersgt 15 forskellige akupunkturpunkters virkning.

 

Hos alle patienterne er der kun anvendt en enkelt nål og en enkelt behandling.

 

De anførte ændringer er gennemsnitsændringer et halvt år efter behandling.

 

 

Yin/Yang teorien:

 

Yin og Yang er et universelt begreb, der hentyder til to sider af samme sag eller modsætninger.

 

Vand kan som bekendt omdannes til damp ved opvarmning og is ved nedkøling.

 

Damp og is er modsatte egenskaber ved vand, der udelukker hinanden. Samtidig supplere de hinanden ved indbyrdes at kunne omdannes fra den ene yderlighed til den modsatte.

 

På samme måde beskriver Yin og Yang kroppens funktioner.

 

Drejer det sig om f.eks. stofskiftet vil modsætningerne være lavt og højt stofskifte.

 

Med akupunktur kan man både øge og nedsætte stofskiftet, det vil sige regulere det.

 

Ved for lavt stofskifte kan stofskiftet øges 25% i gennemsnit - svarende til en halvering af TSH.*

 

Nu er det ikke kun ved sygdom, at akupunktur virker. Stimuleres samme punkt hos personer med normalt stofskift, vil der stadig være en øgning, men mindre, nemlig 10% i gennemsnit.

 

De øvrige 12 parametre, som indgår i undersøgelsen, kan alle reguleres tilsvarende.

 

Så Yin/Yang betyder i behandlingssammenhæng blot, at den enkelte funktion lader sig regulere

 

 

Balanceteorien:

 

Kineserne arbejdede med 5 energier (elementer) til at beskrive, hvordan man påvirker helheden ved at ændre en enkelt funktion. Man antog, at summen af energi er konstant, hvorfor enhver ændring må kompenseres af ændringer andre steder.

 

Om der er en sådan balance i kroppen kan undersøges med akupunktur, hvor man får fremstillet den rene balance, da man med denne behandling hverken tilfører eller fjerner noget. Det er en selvfølge, at der kun stimuleres et enkelt punkt.

 

Balance skal altså forstås i ordets egentlige betydning: man kan ikke ændre noget uden at noget andet må ændre sig kompensatorisk.

 

Således kan en ændring af stofskiftet ikke stå alene, men vil påvirke helheden ( helbredet):

 

Med en enkelt behandling kan stofskiftet, som nævnt, øges 25%. Ved samme behandling falder det dårlige kolesterol i Triglycerid** 40%, Kalium stiger 10% og nyrernes filtrationshastighed stiger 5%. Det sidste er ikke nogen stor ændring men medfører alligevel hurtigt en vanddrivende effekt.

 

De fremkaldte ændringer indtræder ikke samtidig men tidsmæssigt forskudt, hvilket understøtter, at der er tale om en balance. Det tager cirka et halvt år for en ny balance at indstille sig, og før det er sket, kan man ikke bedømme det endelige resultat på helbredet.

 

Stimulerer man andre akupunkturpunkter, i hvert fald dem, jeg har undersøgt, vil man se lignende resultater - blot med andre ændringer:

Således kan f.eks. forhøjet blodsukker nedsættes 17% samtidig med et fald i LDL-kolesterol ** på 21% og en forbedring af leverfuntionen ( ALAT)*** på 18%.

 

 

*

 

Kommentarer og diskussion:

 

En øgning af stofskiftet på 25% et halvt år efter en enkelt behandling er vel overraskende for de fleste. Forklaringen er:

 

For lavt stofskifte er en autoimmun sygdom, hvor kroppen angriber sig selv ved at danne antistoffer mod skjoldbruskkirtlens produktion af stofskiftehormoner.

 

Normalisering af stofskiftet med akupunktur forudgås af faldende mængde antistoffer i blodet.

 

Man kan således formode, at der er tale om en virkning længere tilbage i årsagsrækken end vi ser ved andre behandlinger. Denne antagelse støttes af muligheden for at behandle andre autoimmune sygdomme, som for højt stofskifte og type 2 diabetes og ikke-autoimmune sygdommme som Familiært ( arveligt ) Forhøjet Kolesterol.

 

En sådan øgning på 25% vil være tilstrækkeligt hos mange patienter. Hvis ikke kan virkningen øges yderligere ved en gentagelse af behandlingen.

 

Som nævnt er der undersøgt 13 parametre - og de lader sig alle regulere med akupunktur.

 

Balancen giver, som vist, mulighed for at behandle flere sygdomme samtidig.

Sygdomme, der i Vestlg medicin kræver hver sin behandling, kan i Kinesisk Medicin hænge sammen i og med at de kan behandles med en enkelt nål.

 

Udover det elegante ved denne udnyttelse af balancen, synes behandling af flere sygdomme med en enkelt nål at nedsætte kroppens modstand mod ændringerne og således øge muligheden for helbredelse - og samtidig nedsætte risikoen for bivirkninger.

*

 

Ved gentagen behandling øges virkningen ikke alene på den sygdom, man ønsker at behandle men også på de kompensatoriske ændringer, der kan udvikle sig til bivirkninger.

 

 

Det ovenfor fremførte kan derfor tages som en generel beskrivelse af en akupunkturbehandling, idet lignende ændringer, bare i andre kombinationer, fremkommer ved stimulation af alle de punkter, jeg har undersøgt nærmere.

 

 

**********

 

 

* Skjoldbruskkirtlens produktion af stofskiftehormoner styres via hormonet TSH ( ThyreoideaStimulerendeHormon), der dannes i hypofysen. Ved faldende aktivitet i skjoldbruskkirtlen øges TSH og omvendt. Stigende TSH indikerer faldende stofskifte.

 

** Kolesterol i blodet består af 3 undertyper. HDL: det gode kolesterol. LDL: det dårlige og Triglycerid, der indeholder det dårligste kolesterol.

 

*** ALAT er forkortelse for ALAninTransaminase, som er et enzym, der frigøres, når leverceller dør, hvad de konstant gør og udskiftes med nye- Vd leverbetændelse og skrumpelever er ALAT forhøjet.

 

 

 

Århus d. 19/11 2016

 

 

Jens Evaldsen

Speciallæge i almen medicin og specialist i akupunktur

Åboulevarden 82 8000 Århus C