Traditionel Akupunktur

 

Læge Jens Evaldsen

 

Tlf. 22 8241 22 - bedst mellem 8 og 9

 

dr@jensevaldsen.dk

 

***********************************************************************

Forskning og Behandling

 

 

En beskrivelse af akupunkturs virkemåde, herunder betydningen af kroppens balance, baseret på målbare ændringer i forbindelse med behandling af udvalgte sygdomme.

 

*****

Forhøjet Kolesterol:

 

Forhøjet kolesterol i blodet er en væsentlig årsag til forkalkning af blodkar og dermed øget risiko for hjerte-kar sygdomme og blodpropper.

 

Kolesterol består af det gode kolesterol: HDL, det dårlige kolesterol: LDL og det rigtig dårlige kolesterol, som findes i Triglycerid.

 

Den hyppigste årsag til væsentlig forhøjet kolesterol er forhøjet LDL.

Sundhedsstyrelsen anbefaler en kolesterolvædi under 5 mmol/l. Er man ikke disponeret for hjerte-kar sygdomme og diabetes vil en værdi under 6 ( let forhøjet ) ofte være acceptabel.

 

Behandlingsresultater:

Nærværende undersøgelse er baseret på 27 patienter med forhøjet kolesterol forårsaget af forhøjet LDL.

 

Den gennemsnitlige forbedring var 20% svarende til et fald fra 7,2 (kraftig forhøjet) til 5,7 (altså let forhøjet) efter en enkelt akupunkturbehandling.

 

Tallene gengiver resultatet 8 måneder efter behandling.

 

 

Flere patienter havde fået stillet diagnosen Familiær Forhøjet Kolesterol d.v.s. genetisk bestemt. Disse patienter reagerede lige så godt som de øvrige.

 

Således en patient med Familiært Forhøjet Kolesterol på 7,2. Med en enkelt behandling var værdierne efter 4 - 8 - 18 og 42 måneder hhv. 6,2 - 5,4 - 5,2 og 5,1!

 

Behovet for supplerende behandling er stort set begrænset til patienter, der er i samtidig anden behandling eller påvirket af tidligere akupunktur.

 

 

 

*****

 

 

Immunforsvar:

 

Immunforsvaret er knyttet til de hvide blodlegemer, hvoraf der er fem forskellige typer med hver sin funktion.

Såvel for højt som for lavt immunforsvar kan give anledning til sygdom.

 

For højt immunforsvar kan fremkalde Autoimmune Sygdomme, som er alvorlige sygdomme, hvor kroppen angriber sig selv. Det drejer sig om f.eks. leddegigt, Basedow ( for højt stofskifte), Myxødem ( for lavt stofskifte) Colitis Ulcerose, Morbus Crohn, Diabetes, Sklerose og Psoriasis.

 

For lavt immunforsvar er årsag til såvel kroniske som tilbagevendende infektioner.

 

Med akupunktur kan immunforsvaret både øges og nedsættes og dermed give mulighed for behandling af de nævnte sygdomme.

 

Den type hvide blodlegemer, der benævnes lymfocytter, er kroppens eget forsvar mod abnorme celler, herunder kræft.

 

I kræftforskningen er der stigende interesse for kroppens egen mulighed for at helbrede kræft. Man har påvist, at tilførsel af et større antal lymfocyter kan reducere en kræftknude betydeligt.

 

Det er derfor af stor interesse, at antallet af lymfocyter kan øges væsentligt med akupunktur. Virkningen indtræder desuden rimeligt hurtigt.

En eventuel effekt på kræften af en sådan øgning af lymfocyterne kan forventes 4 måneder efter akupunkturbehandlingen.

 

Akupunktur kan ikke helbrede kræft og er derfor ikke et alternativ til konventionel behandling.

 

Kræft kan betragtes som en kronisk sygdom, da der altid vil være en risiko for at den bryder ud igen. Opretholdelse af et højt lymfocyttal hos tidligere kræftpatienter vil teoretisk have en vis forebyggende virkning.

 

Jeg behandler ikke bivirkninger af kemo, da jeg ikke ved, om sådanne behandlinger påvirker immunforsvaret.

Hvide blodlegemer måles i en blodprøve.

 

*****

Forhøjet Blodsukker ( Type 2 Diabetes):

 

Akupunktur kan normalisere et let til moderat forhøjet blodsukker.

 

Behandlingsforløbet følger stort set det under kolesterol fremstillede.

 

En til to behandlinger er tilstrækkeligt.

 

*****

 

Lavt Stofskifte:

Stofskiftehormonerne produceres i skjoldbruskkirtlen. Mængden reguleres fra hypofysen ved hjælp af hormonet TSH (Thyreoidea Stimulerende Horrmon).

 

Ved svigtende funktion af skjoldbruskkirtlen vil stigende frigivelse af TSH indtil et vist punkt kunne opretholde en normal produktion af stofskiftehormonerne. Denne tilstand med stigende TSH til manifest, behandlingskrævende lavt stofskifte betegnes hypothyreose. Når øget TSH ikke længere kan opretholde et normelt stofsifte, kaldes tilstanden Myxødem.

 

Hypothyreose og tidlige faser af Myxødem kan behandles med akupunktur.

 

Ved behandling vil faldende TSH altid være forårsaget af stigende stofskifte.

Lavt stofskifte er en auto-immun sygdom, der skyldes produktion af antistoffer mod skjoldbruskkirtlen. Det anvendte behandling har dobbelt virkning: dels nedsætter den antistofdannelsen dels øger den stofskiftet. Det sidste betyder, at behandlingen også øger stofskiftet hos patienter med normalt stofskifte.

 

TSH skal normalt være mellem 0,3 og 4,5. TSH op til 8 kræver som regel kun en enkelt behandling.

 

Såvel TSH som stofskiftehormoner måles i en blodprøve.

 

*****

 

 

Andre Sygdomme:

 

hvor en enkelt behandling ofte er tilstrækkelig: allergi, atopisk eksem, migræne, diskusprolaps, ischias, frossen skulder og astma.

 

 

 

*****

 

 

Diskussion:

 

 

 

 

Ved medicinsk behandling forsvinder virkningen timer eller dage efter ophør med indtagelsen. Da virkningen af en enkelt akupunkturbehandling holder så længe, at man kan tale om hellbredelse kombineret med muligheden for at behandle genetisk bestemte sygdomme, må man antage at akupunktur virker længere tilbage i årsagsrækken.

 

 

Sammenligner man blodprøver før og efter stimulaion af et akupunkturpunkt, vil man se, at der altid fremkaldes flere ændringer.

Dette skyldes, ifølge kinesisk teori, en obligatorisk balance i kroppen. Balance skal opfattes i ordets egentlige betydning: man kan ikke ændre noget uden at noget andet ændrer sig kompensatorisk.

 

En ny balance har indstillet sig, når samtlige ændringer har stabiliseret sig.

 

Balansen er den "elastik", der holder kroppens funktioner på plads. Ændres en funktion for meget eller for hurtigt kan kroppen ikke nå at kompensere ændringen - "elastikken" overstrækkes og vil trække sig sammen, hvilker betyder, at kroppen gør modstand. Det er således balancen, der sætter grænse for, hvor hurtigt man kan helbrede en sygdom.

 

Prøver man nu at overvinde denne modstand med gentagne behandlinger, vil de kompensatoriske ændringer kunne udvikle sig til egentlige bivirkninger.

 

Balancen knytter den enkeltes sygdomme sammen, hvilket giver sig udslag i muligheden for at behandle flere sygdomme samtidig med en enkelt nål. Således er f.eks. Psoriasis meget ofte forbundet med forhøjet kolesterol og lavt stofskifte. Den bedste virkning på Psoriasis får man ved at stimulere et punkt, der udover at dæmpe immunforsvaret samtidig nedsætter kolesterol og øger stofskiftet.

Ved alle sygdomme findes tilsvarende det optimale behandlingspunkt altid ud fra det samlede sygdomsbillede.

 

En akupunkturbehandling vil således ændre helbredet på samme måde som en ændring i naturen vil påvirke miljøet.

 

Selvom akupunktur som regel har en hurtig virkning på en sygdoms symptomer, tager det ofte ret lang tid at helbrede den tilgrundliggende sygdom.

 

Ingen virkning uden bivirkninger. Denne talemåde gælder også akupunktur. Jo mere balancen forbedres, d.v.s. jo flere sygdomme man kan behandle med en enkelt nål, jo mindre risiko for bivirkninger. Samtidig vil en sådan behandling have den længste virkning.

 

Den endelige virkning på helbredet kan først bedømmes, når den nye balance har indstillet sig.

 

Og det er netop det, min forskning går ud på: at undersøge langtidsvirkningen ved stimulation af forskellige akupunkturpunkter. Resultatet er, at man næppe kan stikke en nål i et akupunkturpunkt uden at det efterlader et aftryk på helbredet. Så selv ved symptombehandling bør man vide, hvilke ændringer behandlingen medfører på længere sigt.

 

*****

 

Spørgsmål om behandlingsmuligheder og pris besvares gerne, også på mail: dr@jensevaldsen.dk eller sms: 22824122

 

 

 

Århus d. 9/1 2015

 

 

Jens Evaldsen

Speciallæge i almen medicin og specialist i akupunktur

Åboulevarden 82 8000 Århus C