Traditionel Akupunktur

 

Læge Jens Evaldsen

 

 

 

Undersøgelse af om akupunktur virker og i givet fald hvordan.

 

Og er teorien bag akupunktur anvendelig?

 

Er der bivirkninger?

 

 

Materiale og metode:

 

Nærværende fremstilling er baseret på 212 akupunkturbehandlede patienter, der løbende er fulgt i op til 5 år med blodprøver, der omfatter blodrocent, nyrefunktion, leverfunktion, kolesterol, blodsukker, stofskifte samt kalium og natrium - i alt 13 parametre.

 

Der er undersøgt 15 forskellige akupunturpunktur, der hyppigt er anvendt af mig i mine behandlinger.

 

Hos alle patienter er der kun anvendt en enkelt nål og en enkelt behandling.

 

De anførte ændringer er gennemsnitsændringer

Teori.

 

Teorien bag Traditionel Akupunktur er eksistensen af en obligatorisk balance i kroppen.

 

Balance skal forstås i ordets egentlige betydning: man kan ikke ændre noget uden at noget andet må ændre sig kompensatorisk.

 

En enkel teori med, som jeg skal vise, store konsekvenser.

 

 

Resultater:

 

Som oplæg til diskusion har jeg valgt behandling af lavt stofskifte, omfattende 27 patienter, som eksempel.

 

Stofskiftehormonerne ( T3 og T4 ) dannes i skjoldbruskkirtlen på forsiden af halsen. Mængden, der produceres, styres fra hypofysen via hormonet TSH ( ThyreoideaStimulerendeHormon ). Falder aktiviteten i skjoldbruskkirtlen stiger TSH - og falder omvendt ved forhøjet aktivitet. Screeningsmæssigt måles kun TSH. Ved abnorme værdier af TSH suppleres med måling af stofskiftehormonerne i blodet.

 

For lavt stofskifte, Myxødem, forudgås som regel af en lang periode med stigende TSH. Så længe TSH kan opretholde normalt niveau af stofskiftehormoner, beskrives tilsatanden som Hypothyreose. På et tidspunkt vil stofskiftet falde under normalgrænsen og man taler da om manifest for lavt stofskifte, Myxødem.

 

Hos patienter med forhøjet TSH medfører en enkelt behandling en stigning i stofskiftet på 20% med deraf følgende fald af TSH på ca. 50%.

 

Udover ændringen i stofskiftet falder det dårlige Kolesterol i Triglycerid 40%, det dårlige Kolesterol i Triglycerid falder 40%, Kalium stiger 10%, nyrernes filtrationshastighed stiger 5% og blodprocenten stiger ligeledes 5%.

 

Så mange ændringer fremkaldt af en enkelt nål tilskrives balancen i kroppen.

Balancen giver således mulighed for at behandle flere sygdomme samtidig med en enkelt nål.

 

De kompensatoriske ændringer her er af en størrelsesorden, som patienten næppe kan mærke.

 

Ændringerne indtræder ikke samtidig men tidsmæssigt forskudt. Stofskiftet ændrer sig først, derefter de øvrige parametre. En ny balance er ca. et halvt år om at indstille sig, hvorfor de nævnte ændringer er målt på dette tidspunkt.

 

 

**************************************

 

 

Diskussion:

 

 

Årsagsbehandling?

 

Den langvarige virkning af en akupunkturbehandling tyder på, at akupunktur virker længere tilbage i årsagsrækken end f.eks. medicinske behandlinger i almindelighed.

 

Denne mulighed støttes af, at Familiært (arveligt) Forhøjet Kolesterol kan behandles med akupunktur.

 

Det samme gælder for både for lavt og for højt stofskifte, som er autoimmune sygdomme, hvor antistoffer angriber skjoldbruskkirtlen og dermed forstyrrer dannelsen af stofskiftehormonerne. Autoimmune sygdomme skyldes for højt immunforsvar, hvorfor behandlingen består i at dæmpe immunforsvaret, altså årsagen.

 

Hvis akupunktur virkelig er årsagsbehandling må man forvente, at det indebærer muligheden for at helbrede sygdom.

 

Helbredelse vil sige, at patienten stadig er rask mindst 5 år efter behandling.

 

Her et par eksempler på helbredelse:

 

Yngre mand med ubehandlet, let forhøjet blodsukker ( Type 2 Diabetes). Hurtigt faldende blodsukker som 5 år efter behandling er stabiliseret i den lave ende af normalområdet for blodsukker. Resultatet er opnået på en enkelt behandling.

 

Kvinde med ubehandlet Forhøjet Stofskifte ( Basedow): Måtte have flere behandlinger. Nu 7 år efter den sidste behandling stadig rask.

 

Indsamling af langtidsresultater pågår stadig, hvorfor siden vil blive opdateret, når disse foreligger.

 

 

Hvorfor kun 1 nål?

 

Balancen er, som antydet i ovenstående eksempel, så omfatten, at der er flere muligheder for at ændre den enkelte parameter. Således er der 4 af de 15 undersøgte punkter, der øger stofskiftet - og 4 punkter , der har den modsatte virkning.

 

De 4 punkter der øger stofskiftet har forskellig virkning på balancen. Således vil et af punkterne nedsætte det dårlige LDL Kolesterol i stedet for, som ovenfor, Triglycerid. Et andet punkt vil nedsætte Kalium i stedet for at øge og endelig vil det fjerde punkt nedsætte blodsukkeret.

 

Med det rigtige valg af akupunkturpunkt vil behandling af lavt stofskifte kunne kombineres med bedring af helbredet i videre forstand.

 

Man kunne nu være fristet til at stimulere alle 4 punkter samtidig. Det hjælper nok på stofskiftet, men ændringerne i balancen bliver uforudsigelige, og øger dermed risikoen for symptomgivende bivirkninger,

 

Brug af flere nåle er derfor uforenelig med balanceteorien.

 

 

Hvorfor kun en enkelt behandling?

 

Ofte er en enkelt behandling tilstrækkelig. En gentagelse bør først komme på tale, når virkningen af den foregående behanling er kendt - d.v.s. når den nye balance har indstillet sig.

 

Sygdomme er ofte længe undervejs - derfor må man acceptere, at det tager tid at behandle. Med en enkelt behandling lader man naturen arbejde i sit eget tempo.

 

 

Er der bivirkninger?

De kompensatoriske ændringer kan ved overbehandling udvikle sig til egentlige bivirkninger.

 

Risikoen for bivirkninger minimeres ved at stille den rigtige diagnose og begrænse antallet af behandlinger til et minimum.

 

 

 

Akupunktur kan med ét ord beskrives som programmering af kroppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Århus d. 4/2 2017

 

 

Jens Evaldsen

 

Speciallæge i almen medicin og specialist i akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122