Diabetiske Følgesygdomme

behandlet med

Akupunktur


Læge Jens Evaldsen

 

 Diabetiske Følgesygdomme er en række alvorlige sygdomme, der, som navnet antyder, er en følge af at have Sukkersyge.

 

 

 ***

 

 

 Diabetes Mellitus er den medicinske betegnelse for Sukkersyge. Ordet stammer fra græsk og kan oversættes til "sød urin".    Man stillede simpelthen diagnosen ved at smage på patientens urin. Var den sød havde patienten Sukkersyge.

 

  I dag stilles diagnosen ved en blodprøve enten som fasteblodsukker eller middelblodsukker. Det sidste angiver det gennemsnitlige blodsukker for de seneste 3 måneder og er specielt velegnet til at følge behandlingen. 

 

  Sukker - glucose - er et livsnødvendigt brændstof for kroppens celler. Det optages fra maden i tarmene og føres med blodet rundt i kroppen til alle organer.

 

  Hormonet Insulin er nødvendig for at transportere sukkeret fra blodet ind i cellerne og dermed skabe energi.

 

  Man skelner mellem type 1 og type 2 Sukkersyge.

 

  Type 1 skyldes manglende produktion af Insulin i bugspytkirtlen. Sygdommen er arvelig og optræder derfor hyppigt hos yngre mennesker.


  Type 2 skyldes nedsat følsomhed for Insulin så sukkeret har svært ved at komme ind i cellerne trods normal insulinproduktion ( Insulinresistens ). Årsagen kan skyldes en arvelig disposition og/eller udefra kommende årsager såsom overdreven sukkerindtagelse, alkohol, smertestillende medicin eller binyrebarkhormon behandlinger.

 

  Resultatet er i alle tilfælde ophobning af sukker i blodet.

 

  Behandlingen er tilførsel udefra af Insulin ved type 1 og medicin, der øger følsomheden for Insulin ved type 2 ( for eksempel Meformin)

 

  Forhøjet blodsukker manifesterer sig ved øget tørst, hyppig vandladning, træthed og føleforstyrrelser på benene samt sår, der ikke vil hele.

 

  80% af sukkersygepatienterne tilhører type 2. Denne type er i vækst.


  Patienter med langvarig type 2 Diabetes ender ofte med behov for Insulin.

 

  Type 2 kan behandles med akupunktur såfremt diætetisk behandling ikke er tilstrækkeligt. 

  Det farligste ved Sukkersyge er Følgesygdommene, som skyldes destabilisering af de små blodkar: Øjensygdomme ( grå stær, Retinopati og blødninger), Hjerte-karsygdomme (Åreforkalkning), Nyresygdomme (Nefropati): Utætte Nyrer med tab af protein og nyresvigt), Nervebetændelse (Neuropati) som kan forårsage meget forskellige symptomer såsom følelsesløse fødder, smerter i arme og ben, sårdannelse, svimmelhed og opkast ) og sjældnere Kræft i bugspytkirtel, lever og endetarm.


 

  Udviklingen af disse sygdomme kan langt hen ad vejen forebygges ved optimal regulering af blodsukkeret. Alligevel vil alle sukkersyge patienter på et eller andet tidspunkt få en og ofte flere af disse Følgesygdomme. Er de først opstået er behandlingsmulighederne med konventionel behandling begrænsede.

 

 

  Anderledes med akupunktur, som kan gøre Følgesygdommene reversible og, så at sige, få sygdomsprocessen til at løbe baglæns.  

  


 

 

  Således en ældre mand med mangeårig type 2 Diabetes, der havde udviklet så dårligt kredsløb i benene, at han på grund af smerter ofte måtte stå stille før han kunne gå videre. Tilstanden er kendt som "Vindueskiggersyndrom", idet patienterne lader som om de kigger på vinduer, når de, på grund af iltmangel i musklerne, er nødt til at standse op, før de kan gå videre. Han havde så stærke smerter i benene selv  i hvile, at han var kandidat til amputation af benene. Hans problemer var tiltagende trods behandling med Metformin. Efter 3 behandlinger med akupunktur var gangdistancen fordoblet og hvilesmerterne aftaget så meget, at hans livskvalitet var væsentig forbedret og den truende amputation afblæst. Samtidig er hans Grå Stær forsvundet. Han synes, at det stadig går fremad, så den negative udvikling er vendt. 

 

  En anden patient i behandling med Metformin for type 2 Diabetes havde så højt blodsukker, at hun stod til insulinbehandling. Dette ønskede hun ikke under nogen omstændigheder. Efter akupunktur faldt blodsukkeret så meget, at Insulin ikke længere behøvedes.  Hun var desuden ved at miste kørekortet på grund af dårligt syn. Efter nogle måneder var synet blevet normalt. 3 år efter behandlingen er synet stadig normalt og hun undgik Insulin.


  En midaldrende patient med mangeårig Nervebetændelse ( Neuropati ) i form af smerter i benene og nedsat følesans på fødderne med sår, der ikke vil hele - og dette trods normalt blodsukker på Metformin. Følesansen blev væsentligt forbedret på 3 behandlinger, smerterne forsvandt og sårene helede i samme tidsrum - nu fire år senere er der ikke opstået nye sår.


  Og endelig en patient, der henvendte sig med en Frossen Skulder, der er et meget almindelig symptom ved Sukkersyge. Smerterne forsvandt hurtigt på en enkelt behandling og bevægeligheden blev normal. På lidt længere sigt - og stadig efter kun en enkelt behandling - indtrådte en betydelig forbedring af hans Utætte Nyrer og dermed nedsat tab af protein.


***


  Enhver sygdom har på den ene side en årsag og giver på den anden side anledning til symptomer. Årsagsbehandling kan helbrede sygdom, hvad symptombehandling, ifølge sagens natur, ikke kan.


  Akupunktur har ry for at virke langsomt, men det er kun tilsyneladende. Symptomer reagerer ofte hurtigt - endda medens nålene sidder i - hvorimod det tager tid at behandle sygdom og ikke mindst årsager til sygdom.


   Da man med en enkelt nål kan behandle flere Følgesygdomme samtidig, må man formode, at det er årsagen, man har behandlet. Denne formodning styrkes af, at virkningen af blot en enkelt akupunkturbehandling kan holde flere år.                 


  Følger man patienterne med blodprøver, vil man se, at de ændringer man fremkalder med en akupunkturbehandling  først  begynder at stabilisere sig efter ca. 4 måneder, hvilket er den tid det tager kroppen at opnå en ny balance*- og herefter accelererer udviklingen og helbredelsesprocessen tager fart. Denne måde at reagere på, er typisk for kroppen og ses da også ved andre behandlingsformer.


  Tilsvarende ses ved ophør med medicin - også her tager det cirka 4 måneder at instille en ny balance.

 

 

  Man kan ikke afkorte forløbet med gentagne behandlinger: kroppen arbejder i sit eget tempo.

  Prøver man alligevel vil man blot udskyde den tid det tager at opnå en ny balance.


 ***  En enkelt behandling kan under optimale omstændigheder være tilstrækkeligt til at nå det ønskede resultat. Behov for gentagelse af en behandling kan blive aktuel, hvis sygdommen har stået på længe eller man har andre alvorlige sygdomme og/ eller får flere forskellige behandlinger. 


  

 ***
  *Det kinesiske balancebegreb er en udnyttelse af "alle tings sammenhæng."


  At der skal være balance i ethvert system er en naturlov.


  Ændres bestanden af een dyreart i naturen, vil det påvirke fødekæden i både op- og nedadgående retning, som så igen vil ændre det omgivende miljø. Ændringerne fortsætter indtil en ny balance er opstået.


  På samme måde med kroppen. De ændringer, man fremkalder med en behandling, vil brede sig og til sidst medinddrage alle kroppens organer.


  Der er den sammenhæng i den enkelte patients sygdomme, at de alle indgår i den samme balance. At udnytte balancen vil derfor sige at finde det akupunkturpunkt, der kan behandle flest mulige sygdomme  


   Jo bedre balancen udnyttes på denne måde jo mindre risiko for bivirkninger, da disse nødvendigvis må udgå fra de ændringer, der skyldes balancen.                       


   Hos patienterne i ovenstående sygehistorier vil der, takket være balancen, udover behandling af Følgesygdommene også ske et fald i Kolesterol og en stigning i Stofskiftet. Betydningen heraf skal ses i lyset af, at Forhøjet Kolesterol og Lavt Stofskifte øger risikoen for at for  udvikle og forværre Følgesygdommene.


***

 

 

  Andre sygdomme, jeg behandler ud fra de samme principper og med samme bedre balancen udnyttes på denne måde jo mindre risiko for bivirkninger, der nødvendigvis har rod i belancen: Arveligt Forhøjet Kolesterol og Autoimmune Sygdomme som Psoriasis og Psoriasisgigt, Colitis Ulcerosa og hermed forbundet gigt samt Stofskiftesygdomme.


  Akupunkturs potentiale rækker således langt udover symptombehandling.


***


  Ovenstående fremstilling og konklusioner er baseret på 212 patienter, der efter akupunkturbehandling løbende er fulgt med blodprøver. Den længste observationstid er 7 år.  Januar 2019


Jens Evaldsen


 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)

 

 dr@jensevaldsen