Diabetiske Følgesygdomme

behandlet med

Akupunktur


Læge Jens Evaldsen

 

  Følgesygdomme er en række alvorlige sygdomme, der, som navnet antyder, er en følge af at have Sukkersyge.

 

 

 ***

 

 

  Diabetes Mellitus er den medicinske betegnelse for Sukkersyge. Ordet stammer fra græsk og kan oversættes til "sød urin". Smagte urinen sødt, havde man sukkersyge. Sukkersyge har været kendt siden oldtiden i både Grækenland og Kina.

 

  I dag stilles diagnosen ved en blodprøve enten som fasteblodsukker eller middelblodsukker. Det sidste angiverer det gennemsnitlige blodsukker for de seneste 3 måneder og er specielt velegnet til at følge behandlingen. 

 

  Sukker - glucose - er et livsnødvendigt brændstof for kroppens celler. Det optages fra maden i tarmene og føres med blodet rundt i kroppen til alle organer.

 

  Hormonet Insulin er nødvendig for at transportere sukkeret fra blodet ind i cellerne og dermed skabe energi.

 

  Man skelner mellem type 1 og type 2 Sukkersyge.

 

  Type 1 skyldes manglende produktion af Insulin i bugspytkirtlen. Sygdommen er arvelig og optræder derfor hyppigt hos yngre mennesker.


  Type 2 skyldes nedsat følsomhed for Insulin så sukkeret har svært ved at komme ind i cellerne ( Insulinresistens ). Årsagen kan skyldes en arvelig disposition og/eller udefra kommende årsager såsom overdreven sukkerindtagelse, alkohol, smertestillende medicin eller binyrebarkhormon behandlinger.

 

  Resultatet er i alle tilfælde ophobning af sukker i blodet.

 

  Behandlingen er tilførsel udefra af Insulin ved type 1 og medicin, der øger følsomheden for Insulin ved type 2 ( for eksempel Meformin)

 

  Forhøjet blodsukker manifesterer sig ved øget tørst, hyppig vandladning, træthed og føleforstyrrelser på benene samt sår, der ikke vil hele.

 

  80% af sukkersygepatienterne tilhører type 2. Denne type er i vækst.


  Patienter med langvarig type 2 Diabetes ender ofte med behov for Insulin.

 

  Type 2 kan behandles med akupunktur såfremt diætetisk behandling ikke er tilstrækkeligt. 

  Det farligste ved Sukkersyge er Følgesygdommene, som skyldes destabilisering af de små blodkar: Øjensygdomme ( grå stær, Retinopati og blødninger), Hjerte-karsygdomme (Åreforkalkning), Nyresygdomme (Nefropati): Utætte Nyrer med tab af protein og nyresvigt), Nervebetændelse (Neuropati) som kan forårsage meget forskellige symptomer såsom følelsesløse fødder, smerter i arme og ben, sårdannelse, svimmelhed og opkast ) og sjældnere Kræft i bugspytkirtel, lever og endetarm.


 

  Udviklingen af disse sygdomme kan langt hen ad vejen forebygges ved optimal regulering af blodsukkeret. Alligevel vil alle sukkersyge patienter på et eller andet tidspunkt få en og ofte flere af disse Følgesygdomme. Er de først opstået er behandlingsmulighederne med konventionel behandling begrænsede.

 

 

  Anderledes med akupunktur, som kan gøre Følgesygdommene reversible og, så at sige, få sygdomsprocessen til at løbe baglæns. Da disse sygdomme er lang tid om at uvikle sig, er det forståeligta at det tager tid at helbrede dem.


  Denne udnyttelse af akupunkturs potentiale har jeg ikke set beskrevet andre steder og er da også et produkt af min egen forskning.  

  


 

 

  Således en ældre mand med mangeårig type 2 Diabetes, der havde udviklet så dårligt kredsløb i benene, at han ofte måtte stå stille før han kan gå videre. Tilstanden er kendt som Vindueskiggersyndromet, idet patienterne lader som om de kigger på vinduer, når de er nødt til at standse op før de kan gå videre. Han havde så stærke smerter i benene selv  i hvile, at han var kandidat til amputation af benene. Hans problemer var tiltagende trods behandling med Metformin. Efter 3 behandlinger med akupunktur var gangdistansen  fordoblet og hvilesmerterne aftaget så meget, at hans livskvalitet var væsentig forbedret og den truende amputation afblæst. Samtidig er hans Grå Stær forsvundet. Han synes, at det stadig går fremad, så den negative udvikling er vendt. med til historien hører også, at både blodsukker og kolesterol er faldet.

 

  En anden patient i behandling med Metformin for type 2 Diabetes havde så højt blodsukker, at hun var kandidat til insulinbehandling. Dette ønskede hun ikke under nogen omstændigheder. Efter akupunktur faldt blodsukkeret så meget, at Insulin ikke længere behøvedes.   Hun var desuden ved at miste kørekortet på grund af dårligt syn. Efter nogle måneder - og før blodsukkeret var normaliseret - var synet blevet normalt. 3 år efter behandlingen er synet stadig normalt og hun undgik Insulin.


  En midaldrende patient med mangeårig Nervebetændelse ( Neuropati ) i form af smerter i benene og nedsat følesans på fødderne med sår, der ikke vil hele - og dette trods normalt blodsukker på Metformin.  Følesansen blev væsentligt forbedret på 2 behandlinger, smerterne forsvandt og sårene helede i samme tidsrum - uden dannelse af nye sår.


  Og endelig en patient, der henvendte sig med en Frossen Skulder, der er et meget almindelig symptom ved Sukkersyge. Smerterne svandt på en enkelt behandling og bevægeligheden blev normal. Samtidig indtrådte en betydelig forbedring af hans Utætte Nyrer med nedsat tab af protein via urinen.( Nefropati).


***


  Enhver sygdom har på den ene side en årsag og giver på den anden side anledning til symptomer. Årsagsbehandling kan helbrede sygdom, hvad symptombehandling, ifølge sagens natur, ikke kan.


   Da alle patienter i ovenstående sygehistorier har fået samme behandling,  må man formode, at der er tale om årsagsbehandling. Denne formodning styrkes af, at virkningen af blot en enkelt behandling holder flere år.


***


 Akupunktur har ry for at virke langsomt, men det er kun tilsyneladende. Symptomer reagerer ofte hutrtigt - endda medens nålene sidder i - hvorimod det tager tid at helbrede den tilgrundlliggende sygdom.


  Følger man patienterne med blodprøver vil man se, at de ændringer man fremkalder med en akupunkturbehandling begynder straks men først har stabiliseret sig efter ca. 4 måneder, hvilket er den tid det tager kroppen at opnå en ny balance. Herefter accelererer udviklingen og helbredelsesprocessen tager fart.


 Denne måde at reagere på er typisk for kroppen og ses da også ved andre behandlingsformer.


  Stopper man en længerevarende medicinsk behandling, tager det også 4 måneder før kroppen har fundet en ny balance.

 

 

  Man kan ikke afkorte forløbet med gentagne behandlinger: kroppen arbejder i sit eget tempo.

  Prøver man alligevel vil man blot udskyde den tid det tager at indstille en ny balance og samtidig øge risikoen for bivirkninger.


 ***


  Alle behandlinger, der virker, indebærer risiko for bivirkninger, således også akupunktur. Denne risiko minimeres med kendskab til og respekt for kroppens måde at reagere på.


  Som konsekvens heraf giver jeg kun en enkelt behandling og afventer derefter 3-4 måneder for at se, om der er behov for yderligere behandlinger. En enkelt behandling kan under optimale omstændigheder være tilstrækkeligt  til at nå det ønskede resultat. Behov for gentagelse af en behandling kan blive aktuel, hvis sygdommen har stået på længe eller man har andre alvorlige sygdomme og/ eller får flere forskellige behandlinger. 
  

 ***
  Da behandling af andre sygdomme som for eksempel Arveligt Forhøjet Kolesterol, Poriasis og Psoriasisgigt, Colitis Ulcerosa og hermed forbundet gigt, Stofskiftesygdomme og Migræne følger de samme principper og muligheder, er det rimeligt at antage, at Kineserne havde ret i at Traditionel Akupunktur primært er sygdoms- og i bedste fald årsgsbehandling.

  Januar 2019


Jens Evaldsen


 Speciallæge i almen medicin og specialist i akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)

 

 dr@jensevaldsen