Traditionel Akupunktur

anvendt til

 

Behandling af Diabetiske Følgesygdomme

 

Læge Jens Evaldsen

 

 

 

 

 

  Diabetes Mellitus er den medicinske betegnelse for sukkersyge. Ordet stammer fra græsk og kan oversættes til "sød urin." Smagte urinen sødt, havde man sukkersyge. Sukkersyge har været kendt siden oldtiden i både Grækenland og Kina.

 

  I dag stilles diagnosen ved en blodprøve enten som fasteblodsukker eller middelblodsukker. Det sidste angiverer det gennemsnitlige blodsukker for de seneste 3 måneder og er specielt velegnet til at følge behandlingen. 

 

  Sukker - glucose - er et livsnødvendigt brændstof for kroppens celler. Det optages fra maden i tarmene og føres med blodet rundt i kroppen til alle organer.

 

  Hormonet Insulin er nødvendig for at transportere sukkeret fra blodet ind i cellerne og dermed skabe energi.

 

  Man skelner mellem type 1 og type 2 Sukkersyge.

 

  Type 1 skyldes manglende produktion af Insulin i bugspytkirtlen. Sygdommen er arvelig og optræder derfor hyppigt hos yngre mennesker.


  Type 2 skyldes nedsat følsomhed for Insulin så sukkeret har svært ved at komme ind i cellerne ( Insulinresistens ). Årsagen kan skyldes en arvelig disposition og/eller udefra kommende årsager såsom overdreven sukkerindtagelse, alkohol, smertestillende medicin eller binyrebarkhormon behandlinger.

 

  Resultatet er i alle tilfælde ophobning af sukker i blodet.

 

  Behandlingen er tilførsel udefra af Insulin ved type 1 og medicin, der øger følsomheden for Insulin ved type 2 ( for eksempel Meformin)

 

  Forhøjet blodsukker manifesterer sig ved øget tørst, hyppig vandladning, træthed og føleforstyrrelser på benene samt sår, der ikke vil hele.

 

  80% af sukkersygepatienterne tilhører type 2. Denne type er i vækst.

 

  Type 2 kan behandles med akupunktur såfremt diætetisk behandling ikke er tilstrækkeligt. 

  Det farligste ved Sukkersyge er Følgesygdommene, som skyldes destabilisering af de små blodkar: Øjensygdomme ( grå stær, Retinopati og blødninger), Hjerte-karsygdomme, Nyresygdomme ( Utætte Nyrer med tab af protein og nyresvigt), Nervebetændelse       (som kan forårsage meget forskellige symptomer såsom følelsesløse fødder, smerter i arme og ben, sårdannelse, svimmelhed og opkast ) og sjældnere Kræft i bugspytkirtel, lever og endetarm.


  Ofte har den enkelte sukkersygepatient udvikle flere af disse sygdomme.

 

  Udviklingen af sygdommene kan langt hen ad vejen forebygges ved optimal regulering af blodsukkeret. Alligevel vil alle sukkersyge patienter på et eller andet tidspunkt få en og ofte flere af disse Følgesygdomme. Er de først opstået er behandlingsmulighederne med konventionel behandling begrænsede.

 

 

  Anderledes med akupunktur, som kan gøre følgesygdommene reversible og, så at sige, få sygdomsprocessen til at løbe baglæns. 


  Denne mulighed har jeg ikke set beskrevet andre steder og er da også et resultat af min egen forskning, der bestod i at undersøge    hvordan stimulation af forskellige akupunkturpunkter påvirker en række blodprøver.

  


 

 

  Således en ældre mand med mangeårig type 2 Diabetes, der havde udviklet så dårligt kredsløb i benene, at han ofte måtte stå stille før han kan gå videre. Tilstanden er kendt som vindueskiggersyndromet, idet patienterne lader som om de kigger på vinduer, når de er nødt til at standse op. Hans problem var tiltagende trods behandling med Metformin. Gangdistancen var blevet kortere og kortere og han havde nu udviklet kraftige smerter også i hvile..  Efter 3 behandlinger var hvilesmerterne aftaget væsntligt og gangdistancen tredoblet nu 2 år efter første akupunkturbehandling. Behandlingen har således vendt en udvikling, der ellers med stor sandsynlighed ville ende med amputation. Samtidig er hans Grå Stær forsvundet.

 

  En anden patient i behandling med Metformin for type 2 Diabetes havde så højt blodsukker, at hun var kandidat til insulinbehandling. Dette ønskede hun ikke under nogen omstændigheder. Efter akupunktur faldt blodsukkeret så meget, at Insulin ikke længere behøvedes.   Hun var desuden ved at miste kørekortet på grund af dårligt syn. Efter nogle måneder - og før blodsukkeret var normaliseret - var synet blevet normalt.


  En midaldrende patient med mangeårig Nervebetændelse ( Neuropati ) i form af smerter i benene og nedsat følesans på fødderne med sår, der ikke vil hele - og dette trods normalt blodsukker på Metformin.  Følesansen blev væsentligt forbedret på 2 behandlinger, smerterne forsvandt og sårene helede i samme tidsrum - uden dannelse af nye sår.


  Og endelig en patient, der henvendte sig med en Frossen Skulder, der er et meget almindelig symptom ved Sukkersyge. Smerterne svandt på en enkelt behandling og bevægeligheden blev normal. Samtidig indtrådte en betydelig forbedring af hans Utætte Nyrer med nedsat tab af protein via urinen.( Nefropati).


***


  Enhver sygdom har på den ene side en årsag og giver på den anden side anledning til symptomer. Årsagsbehandling kan helbrede sygdom, hvad symptombehandling, ifølge sagens natur, ikke kan.


   Da alle patienter i ovenstående sygehistorier kun er behandlet med en enkelt nål og i samme akupunkturpunkt, må man formode, at der er tale om årsagsbehandling. Denne formodning styrkes af, at virkningen af blot en enkelt behandling holder flere år.


***
  Sukkersygepatienter lever kortere end normalbefolkningen, hvilket skyldes de alvorlige Følgesygdomme. Effektiv behandling af følgesygdommene vil kunne være livsforlængende.


  Der er, som omtalt, to muligheder med akupunktur.


  1. at forbedre forebyggelsen af Følgesygdomme ved at normalisere blodsukkeret hos patienter, der trods medicinsk behandling stadig har forhøjet blodsukker samt behandle andre risikofaktorer som Forhøjet Kolesterol, Lavt Stofskifte og Forhøjet Blodtryk.
  2. Specifik behandling af Følgesygdommene, som jo altså er andet og mere end nedsættelse af blodsukkeret.  
 ***


  Da behandling af andre sygdomme som for eksempel Arveligt Forhøjet Kolesterol, Poriasis og Psoriasisgigt, Colitis Ulcerosa og hermed forbundet gigt, Stofskiftesygdomme og Migræne følger de samme principper og muligheder, er det rimeligt at antage, at Kineserne havde ret i at Traditionel Akupunktur primært er sygdoms- og i bedste fald årsgsbehandling.
Januar 2019

Jens Evaldsen

 Speciallæge i almen medicin og specialist i akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)

 

 dr@jensevaldsen