Traditionel Akupunktur

Teori og Praksis

 

Læge Jens Evaldsen

 

Tlf. 22 8241 22 - bedst mellem 8 og 9

 

dr@jensevaldsen.dk

 

***********************************************************************

 

 

Essensen af den kinesiske teori bag akupunktur er, at akupunktur er sygdomsbehandling og at der i kroppen eksisterer en obligatorisk balance.

 

Jeg skal her vise, at helbredelse af sygdom er en mulighed og at der virkelig findes en balance og hvad det indebærer.

 

Nedenstående fremstilling er baseret på 210 patienter, der løbende er kontrolleret med blodprøver omfattende 13 parametre til fastlæggelse af leverfunktion, nyrefunktion, stofskifte, blodsukker, kolesterol, blodprocent samt natrium og kalium.

 

Som eksempel har jeg valgt behandling af

 

Lavt Stofskifte:

 

Med akupunktur kan stofskiftet øges så meget på en enkelt behandling, at det er tilstrækkeligt til, i de fleste tilfælde, at normalisere for lavt stofskifte.

Lavt stofskifte er en autoimmun sygdom, hvor kroppen angriber sig selv ved at danne antistoffer mod forskellige funktioner i skjoldbruskkirtlen. Den vigtigste af disse antistoffer kaldes TPO-antistof (ThyreoideaPerOxidase-antistof).

Resultatet er en svigtende evne til at danne stofskiftehormoner.

 

Normalisering af stofskiftet med akupunktur skyldes ikke en direkte virkning på skjoldbruskkirtlen men et fald i antistofproduktionen. Der er således tale om årsagsbehandling.

 

Fælles for åragsbehandling er så langvarig virkning, selv med en enkelt behandling, at helbredelse er en mulighed, d.v.s. en virkning, der holder i mindst 5 år.

 

*****

 

 

 

 

I ovennævnte eksempel, hvor der kun er stimuleret et enkelt akupunkturpunkt, vil der udover øgning af stofskiftet også ske ændringer i kolesterol,lever- og nyrefunktion samt kalium i blodet, svarende til en ændring af 7 ud af 13 parametre.

 

Øgning af stofskiftet er den primære virkning, de øvrige ændringer er sekundære (kompensatoriske).

 

De sekundære ændringer kan, alt efter omstændighederne, være positive eller negative.

 

Stimuleres andre akupunkturpunkter fås andre ændringer, men problematikken vil være den samme.,

 

Den balance*) kineserne beskrev skal altså forstås i ordets egentlige betydning: man kan ikke ændre noget uden at noget andet ændrer sig kompensatorisk.

 

Balancen giver altså mulighed for at behandle flere sygdomme samtidig med en enkelt nål, hvilket på en i Vesten ukendt måde binder den enkeltes sygdomme sammen.

 

Således kan forhøjet blodsukker (type 2 diabetes) og forhøjet kolesterol behandles med en enkelt nål, uden at det kræver flere behandlinger. Det samme gælder Basedow og leddegigt - for blot at nævne nogle muligheder.

 

*****

 

Gentages behandlingen vil såvel den primære som de sekundære ændringer øges.

Da de sekundære ændringer kan udvikle sig til egentlige bivirkninger vil en

optimal behandling såleds afhænge ikke alene af en sikker diagnose men også det rette antal behandlinger.

 

Diskussion:

 

At akupunktur kan være årsagsbehandling bekræftes af, at antistoffer ved andre autoimmune sygdomme som for højt stofskifte og leddegigt, kan nedsættes på tilsvarende vis med mulighed for helbredelse.

 

Mest interessant er vel nok at Familiært Forhøjet Kolesterol, d.v.s. genetisk bestemt, kan behandles med akupunktur.

 

Balancen er så omfattende at man næppe kan stimulere 2 punkter uden at de påviker hinanden og dermed gør virkningen uforudsigelig. Derfor stimuleres kun et enkelt punkt.

 

Jo flere parametre/sygdomme man kan forbedre samtidig jo bedre virkning på den sygdom, man primært ønsker at behandle. Samtidig indtræder virkningen hurtigere og holder længere, hvad der, alt andet lige, øger muligheden for helbredelse.

 

 

 

*) Med akupunktur fås den rene balance, da man med denne behandling hverken tilfører eller fjrner noget. Til forskel fra medicinsk behandling, hvor man ikke kan afgøre, hvad der er kemi og hvad, der er balance.

 

 

 

 

 

 

 

Århus d. 14/10 2016

 

 

Jens Evaldsen

Speciallæge i almen medicin og specialist i akupunktur

Åboulevarden 82 8000 Århus C