Diabetes 2 og Følgesygdomme

behandlet med

AkupunkturEt studie i kroppens evne til at helbrede sig selv.


Læge Jens Evaldsen

 

 

***


Diabetiske Følgesygdomme er en række alvorlige sygdomme, der, som navnet antyder, er en følge af at have Sukkersyge.

 

 

 Diabetes Mellitus er den medicinske betegnelse for Sukkersyge. Ordet stammer fra græsk og kan oversættes til "sød urin".    Man stillede simpelthen diagnosen ved at smage på patientens urin. Var den sød, havde patienten Sukkersyge.

 

  I dag stilles diagnosen ved en blodprøve enten som fasteblodsukker eller middelblodsukker. Det sidste angiver det gennemsnitlige blodsukker for de seneste 3 måneder og er specielt velegnet til at følge behandlingen

 

  Sukker - glucose - er et livsnødvendigt brændstof for kroppens celler. Det optages fra maden i tarmene og føres med blodet rundt i kroppen til alle organer.

 

  Hormonet Insulin er nødvendig for at transportere sukkeret fra blodet ind i cellerne og dermed skabe energi.

 

  Man skelner mellem type 1 og type 2 Sukkersyge.

 

  Type 1 skyldes manglende produktion af Insulin i bugspytkirtlen. Sygdommen er arvelig og optræder derfor hyppigt hos yngre mennesker.


  Type 2 skyldes nedsat følsomhed for Insulin så sukkeret har svært ved at komme ind i cellerne trods normal insulinproduktion (Insulinresistens). Årsagen skyldes en arvelig disposition, idet sygdommen optræder i familier. Overdreven sukkerindtagelse, alkohol, smertestillende medicin og binyrebarkhormon behandlinger kan fremprovokere sygdommen.

 

  Resultatet er i alle tilfælde ophobning af sukker i blodet.

 

  Behandlingen er tilførsel udefra af Insulin ved type 1 og medicin, der øger følsomheden for Insulin ved type 2 ( for eksempel Meformin)

 

  Forhøjet blodsukker manifesterer sig ved øget tørst, hyppig vandladning, træthed og føleforstyrrelser på benene samt sår, der ikke vil hele.

 

  80% af sukkersygepatienterne tilhører type 2. Denne type er i vækst.


  Patienter med langvarig type 2 Diabetes ender ofte med behov for Insulin.

 

  Type 2 kan behandles med akupunktur såfremt diætetisk behandling ikke er tilstrækkeligt. 

  Det farligste ved Sukkersyge er Følgesygdommene, dels som forsnævring af de store blodkar (Åreforkalkning) med tendens til blodpropper og gangbesvær dels som problemer med de små blodkar, der medfører: Øjensygdomme ( grå stær, Retinopati og blødninger), Nyresygdomme (Nefropati): Utætte Nyrer med tab af protein og nyresvigt), Nervebetændelse (Neuropati) som kan forårsage meget forskellige symptomer såsom følelsesløse fødder, smerter i arme og ben, sårdannelse, svimmelhed og opkast  og sjældnere Kræft i bugspytkirtel, lever og endetarm.


 

  Udviklingen af disse Følgesygdomme kan langt hen ad vejen udskydes, men ikke forhindres, selvom blodsukkeret holdes indenfor normalområdet. Det er derfor næppe blodets indhold af sukker alene, der er ansvarlig for udviklingen af Følgesygdommene. 


 Er Følgesygdommene først opstået er behandlingsmulighederne med konventionel behandling  begrænsede.

 

 

  Anderledes med akupunktur, som kan gøre Følgesygdommene reversible og, så at sige, få sygdomsprocessen til at løbe baglæns  - hvilket kunne tyde på, at akupunktur virker længere tilbage i årsagsrækken, og dermed behandler selve årsagen, den arvelige disposition, til Sukkersygen.*  Således en patient i behandling med Metformin for  type 2 Diabetes der havde så højt blodsukker, at hun stod til supplerende behandling med Insulin. Dette ønskede hun ikke under nogen omstændigheder. Efter akupunktur faldt blodsukkeret så meget, at Insulin ikke længere behøvedes.  Hun var desuden ved at miste kørekortet på grund af dårligt syn. Efter nogle måneder begyndte synet at blive bedre og var normaliseret efter 6 måneder. 3 år senere var synet stadig normalt og hun undgik Insulin.


  En midaldrende patient med mangeårig Nervebetændelse ( Neuropati ) i form af smerter i benene og nedsat følesans på fødderne havde sår, der ikke ville hele - og dette trods normalt blodsukker på Metformin. Følesansen blev væsentligt forbedret på 3 behandlinger, smerterne forsvandt og sårene helede i samme tidsrum - nu fire år senere er der ikke opstået nye sår.


  Og  en patient, der henvendte sig med en Frossen Skulder, der er et meget almindelig symptom ved Sukkersyge. Smerterne forsvandt hurtigt på en enkelt behandling og bevægeligheden blev normal. På lidt længere sigt - og stadig efter kun en enkelt behandling - indtrådte en betydelig forbedring af hans Utætte Nyrer med nedsat tab af protein til følge.


  Og endelig en mand på næsten 80 år med mangeårig type 2 Diabetes, havde udviklet så dårligt kredsløb i benene, at han på grund af smerter ofte måtte stå stille før han kunne gå videre. Tilstanden er kendt som "Vindueskiggersyndrom", idet patienterne lader som om de kigger på vinduer, når de, på grund af iltmangel i musklerne, er nødt til at standse op, før de kan gå videre. Han havde så stærke smerter i benene selv  i hvile, at han var kandidat til amputation af benene. Hans problemer var tiltagende trods behandling med Metformin. Efter 3 behandlinger med et halvt års mellemrum var gangdistancen fordoblet og hvilesmerterne aftaget så meget, at hans livskvalitet var væsentig forbedret og den truende amputation afblæst. Samtidig er hans Grå Stær forsvundet og hans forhøjede Kolesterol er faldet væsentligt. Nu 1½ år efter den sidste behandling synes han, at det stadig går fremad. Den negative udvikling er således vendt selvom han ikke kan forvente at blive rask.

 ***   Akupunktur har ry for at virke langsomt, men det er kun tilsyneladende. Sygdomme - og ikke mindst Følgesygdomme - er  lang tid om at udvikle sig og give symptomer, hvorfor det ikke er underligt, at det også tager tid at helbrede dem.  En enkelt behandling kan under optimale omstændigheder være tilstrækkeligt til at nå det ønskede resultat. Behov for gentagelse af en behandling kan blive aktuel, hvis sygdommen har stået på længe eller man har andre alvorlige sygdomme og/ eller får flere forskellige behandlinger. 


  

 ***  *Det kinesiske balancebegreb er en beskrivelse af "alle tings sammenhæng".


  At der skal være balance i ethvert system er en naturlov.


  Ændres bestanden af een dyreart i naturen, vil det påvirke fødekæden i både op- og nedadgående retning, som så igen vil ændre det omgivende miljø. Ændringerne fortsætter indtil en ny balance er opstået.


  På samme måde med kroppen. For at opretholde den nødvendige balance, må enhver ændring kompensers af ændringer andre steder i kroppen. De ændringer, man således fremkalder med en behandling, vil brede sig og til sidst medinddrage alle kroppens organer.

  At det forholder sig sådan kan man se, hvis man i forbindelse med en akupunkturbehandling løbende følger patienterne med en række blod og urinprøver.    


  Slutresultatet er afhængig af den givne behandling - med akupunktur det akupunkturpunkt, man har stimuleret.


  En ny balance er ca. fire måneder om at indstille sig. 


  Denne måde at reagere på er typisk for kroppen og ses da også ved andre behandlingformer.

 

  Man kan ikke afkorte forløbet med gentagne behandlinger: kroppen arbejder i sit eget tempo.


  Balancen i kroppen medfører en overordnet sammenhæng i den enkelte patients sygdomme og dermed muligheden for at behandle flere sygdomme santidig med en enkelt nål.


  Der er altid flere muligheder for at behandle en sygdom med akupunktur. Således er der adskillige punkter, der kan nedsætte blodsukker, men med vidt forskellig virkning på balancen og dermed helbredet. Et af disse punkter skiller sig ud ved at kunne behandle ikke alene Følgesygdommene men også sygdomme, der hyppigt optræder sammen med Sukkersyge: Forhøjet Kolesterol og Lavt Stofskifte.       

  

  Jo flere sygdomme man  kan behandle på denne måde jo tættere er man på årsagen til patientens samlede sygdomsbillede.


  Da man fremkalder så mange ændringer ved en behandling, indebærer det risiko for, at nogle af disse ændringer udvikler sig til bivirkninger. Ved at udnytte balancen til at behandle flere sygdomme samtidig og lade kroppen arbejde i sit eget tempo, nedsættes denne risiko væsentligt.  

  

  Lignende betragtninger og muligheder ses ved behandling af andre sygdomme som f.eks. Colitis Ulcerosa og P.C.O.S. ( Poly Cystisk Ovarie Syndrom).***

 

 

  Ovenstående fremstilling er baseret på 212 patienter, der efter akupunkturbehandling løbende er fulgt med blod og urinprøver. Den længste observationstid er 8 år.   
  Januar 2019


Jens Evaldsen


 Speciallæge i Almen Medicin og Specialist i Akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)

 

dr@jensevaldsen.dk