Traditionel Akupunktur

 

 

 

Forskning og Behandling

v. Læge Jens Evaldsen

 

 

Traditionel Akupunktur bygger på den teori, at akupunktur er årsagsbehandling og at der i kroppen findes en obligatorisk balance.

 

 

Nedenstående undersøgelse har til formål at belyse, om det forholder sig sådan og, i givet fald, hvilke konsekvenser det måtte have.

 

 

Materiale og metode:

 

Nærværende fremstilling er baseret på 212 akupunkturbehandlede patienter, der løbende er fulgt med blodprøver, der omfatter blodrocent, nyrefunktion, leverfunktion, kolesterol, blodsukker, stofskifte samt kalium og natrium - i alt 13 parametre.

 

Der er undersøgt 15 forskellige akupunturpunktur, der hyppigt er anvendt af mig i mine behandlinger.

 

Hos alle patienter er der kun anvendt en enkelt nål og en enkelt behandling.

 

De anførte ændringer er gennemsnitsændringer.

 

 

Årsagsbehandling?

 

Forhøjet kolesterol er en væsentlig årsag til forkalkning af blodkarrene og dermed hjerte-karsygdomme.

 

Kolesterol består af 3 forskellige typer: "det gode Kolesterol" ( HDL), "det dårlige Kolesterol" ( LDL) og "det rigtig dårlige Kolesterol" som er en del af Triglycerid.

 

Der er flere årsager til forhøjet Kolesterol: uhensigtsmæssig kost, leversygdom, nyrersygdom og genetisk bestemt. Det er den sidste årsag, der i denne sammenhæng er mest interessant.

Hos disse patienter er det LDL-Kolesterol, der er forhøjet.

 

Hos sådanne patienter med moderat forhøjet LDL-Kolesterol vil en enkelt akupunkturbehandling medføre et fald af LDL-Kolesterol på 35%. Virkningen holder sig uændret i 3½ år. Efter 5 år er faldet aftaget til 25%, hvor en supplerende behandling kan være påkrævet.

 

 

For Højt og For Lavt Stofskifte er autoimmune sygdomme, hvilket vil sige, at kroppen danner antistoffer mod skjoldbruskkirtlen og forstyrrer dermed dannelsen af stofskiftehormoner. Antistofferne er således årsag til sygdommene. Ved behandling med akupunktur kan man se, at antistofferne falder så meget, at stofskiftet normaliseres. Virkningen kan holde i 5 år eller mere - som ovenfor på en enkelt behandling.

 

 

Fælles for disse årsagsbehandlinger er den meget langvarige virkning. Man kan så formode at virkninger med så lang varighed signalerer årsagsbehandling, selvom årsagen ikke er kendt og derfor ikke kan måles. Det gælder f.eks. Sukkersyge - Diabetes 2 - og Migræne.

 

Ved behandling af forhøjet Kolesterol, Stofskiftesygdomme og Diabetes kan man forvente en ændring på 10- 15% i løbet af 14 dage.

 

 

Balance.

 

Det balancebegreb Kineserne opererer med skal forstås i ordets egentlige betydning: man kan ikke ændre noget i kroppen uden at noget andet ændrer sig kompensatorisk.

Med akupunktur kan man, meget passende, få fremstillet den rene balance, da man med denne behandling hverken tilfører eller fjerner noget fra kroppen.( I modsætning til behandling med f.eks. medicin, hvor man ikke kan vide, hvad der er kemi og hvad, der er balance).

 

Hos de punkter, jeg har undersøgt, vil der altid, med en enkelt nål, fremkaldes flere og ofte mange ændringer.

 

Ved behandling af For Lavt Stofskifte vil der således udover normalisering af stofskifte ske et fald i Kolesterolet i Triglycerid på 40%, en stigning af Kalium på10%, en stigning i nyrefiltrationshastigheden på 5% og en stigning i blodprocenten ligeledes på 5%.

 

Nu er det ikke kun ved sygdom, der fremkaldes ændringer i kroppen. Det sker formentlig hver gang man stikker en nål i et akupunkturpunkt. Således vil f.eks behandling af hold i ryggen hos i øvrigt raske mennesker medføre øget stofskifte og nedsættelse af kolesterol.

 

Balancen åbner således mulighed for at behandle flere sygdomme med en enkelt nål.

 

De ændringer man fremkalder indtræder ikke samtidig men tidsmæssigt forskudt. Den endelige virkning af en akupunkturbehandling på helbredet kan først bedømmes, når den nye balance har indstillet sig - det vil typisk sige et halvt år efter behandling.

**

De fremkaldte ændringer ved stimulation af et akupunkturpunkt er specifikke for det enkelte punkt. Bruges flere nåle er der tale om lige så mange forskellige behandlinger som det anvendte antal nåle. Forudsigeligheden påvirkes hvorfor flernåls behandling ikke er forenelig med Traditionel Akupunktur.

 

Yin og yang.

 

beskriver, at ethvert fænomen og begreb har en modsætning.

 

Med akupunktur vil der altid være punkter med modsat virkning. Således vil der f.eks være flere punkter, der nedsætter Kolesterol og lige så mange punkter, der forhøjer Kolesterol. Tilsvarende gælder selvfølgelig også for Blodsukker og Stofskifte.

 

Yin og Yang skal altså forstås i betydningen at den enkelte funktion kan reguleres.

 

Det betyder også, at det man kan forbedre kan man forværre.

 

 

Bivirkninger?

 

 

Normalt forbindes bivirkninger med kemi, ud fra hvilket man slutter, at Akupunktur er uden bivirkninger. Men det er en fejlslutning.

 

De ændringer man fremkalder med en enkelt nål, kan som nævnt bruges til at behandle flere sygdomme samtidig, men kan også være udgangspunkt for symptomgivende bivirkninger.

 

Så måden at undgå bivirkninger på, er en sikker diagnose og dermed reducere antallet af nødvendige behandlinger til et minimum.

 

 

 

Behandlingsstrategi.

 

I overensstemmelse med det ovenfor fremstillede giver jeg kun en enkelt behandling og lader kroppen arbejde i sit eget tempo. En gentagelse kommer kun på tale, når den endelige virkningen af den foregående behandling er kendt.

 

 

Videnskab.

 

 

Man kan ikke forklare, hvordan stimulation af et akupunkturpunkt kan påvirke sygdom.

 

Det videnskabelige ligger i, at virkningen ved stimulation af et akupunkturpunkt, kan forudsiges.

 

 

 

 

 

Marts 2017

 

 

Jens Evaldsen

 

Speciallæge i almen medicin og specialist i akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122