Traditionel

Akupunktur

 

Teori og Praksis

 

Virkning og Bivirkninger

 

Læge Jens Evaldse

 

 

 

6/2 2018

Næste projekt: Behandling af Psoriasis og Følgesygdomme med Akupunktur kommer snart.

 

 

Traditionel Akupunktur bygger på den teori, at akupunktur er årsagsbehandling og at der i kroppen findes en obligatorisk balance.

 

 

Nedenstående undersøgelse har til formål at belyse, om det forholder sig sådan og, i givet fald, hvilke konsekvenser det måtte have.

 

 

Materiale og metode:

 

Nærværende fremstilling er baseret på 215 akupunkturbehandlede patienter, der løbende er fulgt med blodprøver, der som standard omfatter blodprocent, nyrefunktion, leverfunktion, kolesterol, blodsukker, stofskifte samt kalium og natrium - i alt 13 parametre.

 

Der er undersøgt 15 forskellige akupunturpunktur, der hyppigt er anvendt af mig i mine behandlinger.

 

Hos alle patienter er der kun anvendt en enkelt nål.

 

De anførte ændringer er gennemsnitsændringer.

 

 

Årsagsbehandling?

 

Forhøjet kolesterol er en væsentlig årsag til forkalkning af blodkarrene og dermed hjerte-karsygdomme.

 

Kolesterol består af 3 forskellige typer: "det gode Kolesterol" ( HDL), "det dårlige Kolesterol" ( LDL) og "det rigtig dårlige Kolesterol" som er en del af Triglycerid.

 

Der er flere årsager til forhøjet Kolesterol: uhensigtsmæssig kost, leversygdom, nyrersygdom og endelig kan det være genetisk bestemt. Det er den sidste årsag, der i denne sammenhæng er mest interessant.

Hos disse patienter er det LDL-Kolesterol, der er forhøjet.

 

Hos patienter med moderat forhøjet LDL-Kolesterol vil 3 akupunkturbehandlinger medføre en halvering af LDL-kolesterol. Virkningen holder meget lang tid og kan genfindes 5 år efter behandling.

 

 

For Højt og For Lavt Stofskifte er autoimmune sygdomme, hvilket vil sige, at kroppen danner antistoffer mod skjoldbruskkirtlen og dermed forstyrrer dannelsen af stofskiftehormoner. Antistofferne er således årsag til sygdommene. Ved behandling med akupunktur dæmpes immunforsvaret, hvilket medfører normalisering af stofskiftet.

 

Ved behandling af Diabetes 2 ses tilsvarende langvarig virkning.

 

Sådanne resultater tyder på, at akupunktur virker længere tilbage i årsagsrækken end medicinsk behandling generelt gør.

 

Ofte kan man se en målbar forbedring allerede efter 14 dage.

 

 

Balance.

 

 

Det balancebegreb Kineserne opererer med skal forstås i ordets egentlige betydning: man kan ikke ændre noget i kroppen uden at noget andet ændrer sig kompensatorisk.

Med akupunktur kan man, meget passende, få fremstillet den rene balance, da man med denne behandling hverken tilfører eller fjerner noget fra kroppen. ( I modsætning til behandling med f.eks. medicin, hvor man ikke kan vide, hvad der er kemi og hvad, der er balance).

 

Hos de punkter, jeg har undersøgt, vil der altid, med en enkelt nål, fremkaldes flere ændringer.

Balancen åbner således mulighed for at behandle flere sygdomme med en enkelt nål. 

 

Potentialet ved udnyttelse af balancen ses f.eks. ved behandling af forhøjet blodsukker. Hos sådanne patienter vil der udover et fald i blodsukkeret på 30% ske en stigning i Stofskiftet af lignende størrelsesorden.

Det øgede Stofskifte vil have en yderligere virkning på blodsukkerfaldet. I praksis betyder dette at meget få behandlinger har en meget langvarig virkning.

At behandlingen samtidig, på lidt længere sigt, øger Blodprocenten og nedsætter Kolesterol, bliver det jo ikke ringere af.

Ændringerne indtræder ikke samtidig, men tidsmæssigt forskudt. Den primære ændring er faldet i blodsukker, de øvrige ændringer er sekundære. De sekundære ændringer er det vi per definition kalder bivirkninger.

 

Den endelige virkning af en akupunkturbehandling på helbredet kan derfor først bedømmes, når den nye balance har indstillet sig - det vil typisk sige et halvt år efter behandling.

 

Betingelsen for at udnytte balancen er, at der kun bruges en enkelt nål. Bruges flere nåle, og dermed flere forskellige behandlinger, mistes forudsigeligheden og dermed udnyttelsen af de sekundære ændringer.

 

 

Bivirkninger.

 

Der er en talemåde, der siger: ingen virkning uden bivirkninger. En sandhed, der skyldes, at balancen er en fundamental egenskab i kroppen. Enhver behandling, der virker, vil ændre balancen og dermed fremkalde bivirkninger.

 

Teorien bag akupunktur beskriver altså, hvordan man udnytter denne balance - og dermed undgår bivirkninger.

 

Så forskellen på en optimal og en middelmådig behandling hænger sammen med evnen til at udnytte de sekundære ændringer. Med andre ord: en optimal effekt hviler på en sikker diagnose.

 

 

 

Videnskab.

 

 

Man kan ikke forklare, hvordan stimulation af et akupunkturpunkt kan påvirke sygdom. Men at akupunktur virker, er der ingen tvivl om.

 

Placebo har ingen bivirkninger. Hvis vi fastholder definitionen på en bivirkning, nemlig virkning udover det man ønsker at behandle, så vil der altid være bivirkninger ved en akupunkturbehandling - som i øvrigt ved alle andre virksomme behandlinger.

 

Ensartede bivirkninger, som er specifikke for det enkelte punkt, kan man således tage som bevis på, at akupunktur virker.

 

 

 

Traditionel Akupunktur

 

er, ifølge ovenstående, uforenelig med brug af flere nåle.

 

 

 

Behandlingsstrategi.

 

Efter min erfaring skal 3 behandlinger give en væsentlig forbedring, hvis helbredelse er en mulighed. Derfor giver jeg aldrig mere end 3 behandlinger, fordelt over 2 til 6 måneder - og lader dermed kroppen arbejde i sit eget tempo.

 

 

Pris.

 

1200 kr. for første behandling. 800 kr. for følgende behandlinger.

 

 

Juni 2017

 

 

Jens Evaldsen

 

Speciallæge i almen medicin og specialist i akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122 (bedst mellem 8 og 9)